Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

1. Definicja
Grę traktuje się jako przyspieszoną jeżeli czas na całą partię dla zawodnika nie przekracza 30 minut (15 minut w wersji 64).
1.1. Są dwie kategorie partii przyspieszonych:
1.1.1. Partie aktywne (zwane również szybkimi), gdy każdy z zawodników ma do dyspozycji czas pomiędzy 15 a 30 minut (włącznie), lub gdy przy użyciu zegarów elektronicznych z systemem Fischera każdy z zawodników ma na pierwsze 60 posunięć czas pomiędzy 15 a 30 minut (włącznie)
1.1.2. Partie błyskawiczne, gdy każdy z zawodników ma do dyspozycji czas pomiędzy 5 a 15 minut (włącznie), lub gdy przy użyciu zegarów z systemem Fischera każdy z zawodników ma na pierwsze 60 posunięć czas pomiędzy 5 a 15 minut (włącznie)
1.2. W oficjalnych zawodach PZWarc stosuje się następujące tempo gry:
1.2.1. dla partii szybkich – 20 minut na partię lub 10 minut + 5 sekund na posunięcie
1.2.2. dla partii błyskawicznych – 5 minut na partię lub 3 minuty + 3 sekundy na posunięcie.
1.2.3. W wersji 64 stosuje się:
1.2.3.1. dla partii szybkich - 10 lub 15 minut na partię, lub 10 minut + 3 sekundy na posunięcie
1.2.3.2. dla partii błyskawicznych – 3 minuty lub 5 minut, lub 3 minuty + 3 sekundy na posunięcie. W zawodach do 13 lat i młodszych nie stosuje się tempa 3 minuty.

2. Przepisy gry przyspieszonej
Oprócz wyjątków zawartych poniżej w tym Rozdziale, obowiązują normalne przepisy.

3. Partie przyspieszone w barażach.
Jeżeli baraże wymagają rozgrywania dodatkowych partii, muszą być one rozegrane w tym samym lub szybszym tempie gry niż w zawodach których baraż dotyczy.

4. Zapisywanie partii i używanie zegarów
Zapisywanie partii nie jest obowiązkowe, ale używanie zegarów jest obowiązkowe.

5. Remis
Jeżeli zawodnicy nie notują partii, reguła 40 posunięć nie obowiązuje. Zawodnicy mogą zgodzić się na remis, jeżeli na planszy mają po 10 lub mniej bierek (po 6 w wersji 64).

6. Prawa zawodników
Każdy zawodnik, który chce wezwać sędziego do pomocy ma prawo do zatrzymania zegara do czasu aż jego zażalenie zostanie rozpatrzone.
Każdy zawodnik, który chce żądać regulaminowego remisu ma również do tego prawo.
Sędzia zadecyduje czy żądanie jest uzasadnione i jeśli tak, zakończy grę.

7. Prawa i obowiązki sędziego
7.1. Gdy czas gry się skończył, co sygnalizuje opadnięta chorągiewka (lub sygnał dźwiękowy w przypadku zegarów elektronicznych), sędzia kończy grę ogłaszając przegraną tego zawodnika, który zużył dostępny czas.
7.2. W końcowej fazie partii (końcówce) sędzia obserwuje przebieg gry w taki sposób, by był w stanie sprawdzić prawidłowość żądania regulaminowego remisu.
Następne artykuły (8 do 11) są obowiązujące jedynie gdy nie są używane zegary elektroniczne z systemem Fischera, a tylko z określonym czasem na całą partię.

8. Regulaminowy remis
W partiach szybkich i błyskawicznych, remisowych pozycji w końcówkach, o których mowa w Rozdziale I punkt 6.3 oraz punkt 6.4 nie rozgrywa się i określa jako regulaminowy remis. Remisu regulaminowego nie może reklamować strona, która ma do wykonania bicie.
W wersji 64 przepisu tego się nie stosuje w pozycjach, o których mowa w Rozdziale I punkt 6.3, jeżeli strona silniejsza zajęła główną linię.

9. Brak czasu
W partiach szybkich i błyskawicznych, każdy zawodnik który ma minutę lub mniej czasu na swoim zegarze w fazie końcowej gdy na planszy znajduje się łącznie (białe i czarne) maksimum 8 bierek (w wersji 64 maksimum 5 bierek.), ma prawo stwierdzić remis jeżeli w jego pozycji jest oczywista przewaga.

10. Ustawienie zegara
Na początku partii, każdy zegar musi być ustawiony w ten sposób by chorągiewka oznaczająca koniec czasu opadła na godzinie szóstej.

11. Nieprawidłowości
Jeśli obie chorągiewki opadły partię uważa się za remisową.