Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

1. Sprzęt

1.1. Zawodnik, który w świetle odrębnych przepisów jest inwalidą wzroku, ma prawo do gry na własnej, specjalnej warcabnicy.
1.2. Zawodnik widzący ma prawo do gry na zwykłej warcabnicy.
1.3. Z zapisów powyższych dwóch punktów wynika zatem, że partia toczy się na dwóch warcabnicach – po jednej dla każdego z zawodników, niezależnie czy tylko jeden z nich czy też obaj są inwalidami wzroku. Jeżeli obaj zawodnicy są inwalidami wzroku to za obopólną zgodą dopuszczalne jest rozgrywanie partii na jednej, akceptowanej przez obie strony warcabnicy.
1.4. Dopuszcza się stosowanie specjalnych zegarów turniejowych, pozwalających na odczytywanie wskazań za pomocą dotyku lub dźwięku.

2. Wykonywanie posunięć
2.1. Uważa się, że zawodnik grający na specjalnej warcabnicy dotknął bierki jeżeli:
2.1.1. wyjął ją („wykołkował”) z otworu służącego do zamocowania bierek – jeżeli gra na warcabnicy z pionami mocowanymi w otworach za pomocą kołków umieszczonych u ich podstawy;
2.1.2. podniósł bierkę z wklęsłego pola – jeżeli gra na warcabnicy na której ciemne pola są wklęsłe a w polach tych umieszczane są piony.
2.1.3. zawodnika grającego na zwykłej warcabnicy obowiązują przepisy podstawowe.
2.2. Jeżeli zawodnik niepełnosprawny sobie tego zażyczy przed partią, to tak on i jego przeciwnik muszą swoje posunięcia podczas wykonywania (przed wyłączeniem zegara) obwieszczać głosem podając wyraźnie pole początkowe i końcowe. Przejęzyczenie musi być natychmiast sprostowane.
2.3. Każdy zawodnik wykonuje posunięcia na swojej warcabnicy, zarówno swoje jak i posunięcia przeciwnika.
2.4. Zawodnik niepełnosprawny ma obowiązek prowadzenia zapisu. Może w tym celu korzystać z systemu Braille’a, prowadzić zapis drukiem czarnym lub z dyktafonu.

3. Nieprawidłowości
3.1. Różne pozycje na obu warcabnicach.
3.1.1. Jeżeli w czasie partii zostanie stwierdzone, że pozycje na obu warcabnicach są różne należy wezwać sędziego i w oparciu o zapisy partii pozycje muszą być skorygowane.
3.1.2. Jeżeli w czasie sprawdzania zapisów okaże się że zapisy są różne to należy powrócić do ostatniej pozycji w której zapisy były zgodne. W miarę możliwości sędzia powinien dokonać również korekty czasu.
3.2. Błędne podawanie posunięć - jeżeli w ocenie sędziego występuje zbyt często, może on uznać to za przeszkadzanie w grze i zastosować jedną z sankcji (Rozdz. II, artykuł 2.5).

4. Asystent
4.1. Zawodnik niewidomy może korzystać z pomocy asystenta. Asystent ma następujące obowiązki:
4.1.1. wykonuje posunięcia swojego zawodnika na warcabnicy przeciwnika,
4.1.2. może wykonywać posunięcia przeciwnika na warcabnicy swojego zawodnika,
4.1.3. prowadzi zapis zawodnika niewidomego i obsługuje za niego zegar,
4.1.4. zgłasza reklamacje o przekroczeniu czasu.
4.2. Jeżeli zawodnik niewidomy nie ma asystenta, to sędzia ma prawo wyznaczyć do tej roli inną osobę.

5. Pozostałe przepisy
5.1. Zawodnik niewidomy, jeżeli znajduje się na posunięciu, ma prawo do informacji o aktualnie zużytym przez obie strony czasie oraz o ilości wykonanych posunięć. Do udzielenia takiej informacji jest zobowiązany jego przeciwnik a w przypadku jego nieobecności sędzia.
5.2. Jeżeli zawody rozgrywane są innym tempem gry niż określone w Rozdziale II, art.6.1 i 6.2, to stosuje się dodatkowo art.8 rozdziału III mówiący o regulaminowym remisie.
5.3. Dyrektor turnieju ma prawo do adaptacji tego rozdziału Kodeksu ale musi to być wyraźnie określone w regulaminie zawodów. Prawo to nie przysługuje w przypadku oficjalnych zawodów PZWarc. oraz zawodów, które mają być uwzględniane w rankingu PZWarc.