Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

36. Komunikat KT PZWarc z dnia 1 lipca 2008 za okres do 1 IV 2008 do 30 VI 2008 (ważny do 30 września 2008)

Zakończony okres obliczeniowy funkcjonował już na nowych zasadach. Powrócono do kwartalnego okresu rozliczeniowego, obowiązującego również w FMJD. Uwzględniono tytuły międzynarodowe polskim zawodnikom w krajowych turniejach. Przestrzegano obowiązujący siedmiodniowy termin na rozliczenie się z turnieju, a dzięki wdrożeniu elektronicznego systemu ewidencji, wyniki turniejów często były zatwierdzane w Centralnym Rejestrze PZWarc już następnego dnia po jego zakończeniu. Dało to możliwość przestrzegania nowo wprowadzonej zasady - bieżącego ewidencjonowania zdobytych kategorii, norm i tytułów.

W Centralnym Rejestrze na dzień 30 czerwca zewidencjonowanych było 5937 zawodników obojga płci (5889 - 31 III) , z tego 41 (31 III - 38) osób znajduje się na liście PRO MEMORIA. Osoby z tej listy można dodatkowo upamiętnić krótkim biogramem. Mam nadzieję, że tą inicjatywę podejmą środowiska w których te osoby żyły i działały. Odbywały się i odbywają w kraju Memoriały dla upamiętnienia niektórych z tych osób, więc ich organizatorzy mogliby zainicjować uzupełnianie wiadomości o osobach z listy PRO MEMORIA (Ku Pamięci).

Obecnie zarejestrowanych jest w PZWarc 732 zawodników licencjonowanych, co stanowi 12,3 % ewidencjonowanych warcabistów (31 III - 658, 11,2 %). Archiwalne dane wciąż są uzupełniane w Centralnym Rejestrze.

Sprawa ewidencji sędziów aktualnie jest konsultowana z Kolegium Sędziowskim. Za punkt wyjścia do wprowadzenia w Centralnym Rejestrze przyjąłem dane z Biuletynu Kolegium Sędziowskiego nr 1 z maja 2006 (wykaz 25 sędziów wg. stanu na 30 kwietnia 2006) i nr 2 z marca 2007 (wykaz 25 decyzji nadania numerów ewidencyjnych - ostatnia z 12 marca 2007) oraz informacje o składkach sędziowskich od Prezesa PZWarc Tadeusza Kosobudzkiego i Bartosza Sochy prowadzącego stronę internetową PZWarc. W dniu 31 maja 2007 otrzymałem od Jacka Pawlickiego wykaz nadanych numerów licencyjnych przez KS (28 sędziów - ostatnia decyzja z 15 marca 2007). Powyższe dane wprowadzono do Centralnego Rejestru PZWarc przyjmując ciągłość decyzji o nadanie numerów licencyjnych. Z danych tych wynika, że decyzje od nr 29 do 36 nadano gdy obowiązki Przewodniczącego KS pełnił Marek Maćkowiak (numer ostatniej decyzja 36 odnotowany w Internecie z datą 10 lipca 2007). Opłaty sędziowskie za 2008 rok uiściło 34 sędziów, z czego 33 dysponuje programem ChessArbiter Pro warcaby PL.

Do danych z ewidencji archiwalnej sędziów udostępnionych wcześniej przez Leszka Łysakowskiego (289 nazwisk i 15 kursów) doszedł wykaz 60 sędziów od Zdzisława Porochnickiego, wysłany 6 VI (za sprawą strajku poczty otrzymałem 25 VI) - obejmuje on sędziów zweryfikowanych w końcowym okresie PTW. Natomiast 29 VI Leszek Wilczopolskiego przekazał mi dokumenty Kolegium Sędziowskiego, które otrzymał od Marka Maćkowiaka.

Zawsze pod koniec Komunikatu dziękowałem osobom, które w szczególny sposób angażowały się we współpracę z KT PZWarc. Teraz sytuacja na tyle znormalniała, że wszystko toczy się zwyczajnym trybem, więc trudno mi kogokolwiek wyróżnić. Dziękuję więc wszystkim za ten stan rzeczy.

Integralną częścią komunikatu są załączniki:
- 36.Kom.KT PZWarc - TURNIEJE 100.xls
- 36.Kom.KT PZWarc - KATEGORIE 100.doc
- 36.Kom.KT PZWarc - TURNIEJE 64.xls
- 36.Kom.KT PZWarc - KATEGORIE 64.doc

W Centralnym Rejestrze PZWarc znajdują się listy rankingowe dotyczące tego komunikatu.

Następny Komunikat 1 października 2008.

Ze sportowym pozdrowieniem
Marek Ptak

Kontakt z KT PZWarc:
Marek Ptak
71-472 Szczecin, ul. Łucznicza 62/165
Tel.: (091) 423-82-87
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.