Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Posiedzenie odbyło się w dniach 28 maja w godz. 10.00-20.00 oraz 29 maja w godz. 09.00 do 16.00. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności wszyscy członkowie Zarządu oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Pan Jan Artymowicz i Honorowy Prezes PZWarc Pani Maria Frey. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Prezes oraz członkowie zarządu złożyli swoje sprawozdania z działalności za okres od ostatniego posiedzenia.

Zarząd podjął następujące uchwały:

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia przez Polski Związek Warcabowy kodeksu warcabowego oraz regulaminów gry Polskiego Towarzystwa Warcabowego jako kodeksu obowiązującego.
 2. Uchwała w sprawie zakresu obowiązków dla członków Zarządu

  Prezes Tadeusz Kosobudzki - organizacja pracy zarządu, reprezentowanie zarządu na zewnątrz
  Wiceprezes Leszek Łysakowski - współpraca z sędziami, organizowanie kursów sędziowskich i instruktorskich
  Skarbnik Leszek Pętlicki - finanse PZWarc
  Sekretarz Sylwester Flisikowski - współpraca z FMJD i EDC oraz nadzór nad stroną internetową związku
  Eligiusz Jankowski - skład osobowy oraz szkolenie kadry młodzieżowej
  Marcin Grzesiak - regulaminy turniejów oraz realizacja kalendarza
  Henryk Kulik - współpraca ze stowarzyszeniem CROSS.

 3. Uchwała w sprawie powołania Kapitana sportowego

  - Zarząd na tą funkcję powołał Mirosława Kobylińskiego, który w zakresie obowiązków ma przygotowanie listy zawodników ( seniorów ) reprezentujących Polskę na zawodach międzynarodowych oraz współpracę z Radą Zawodniczą.

 4. Uchwała w sprawie wyboru Prezydium PZWarc

  - W skład Prezydium weszli:
  Tadeusz Kosobudzki
  Leszek Łysakowski
  Leszek Pętlicki

  - Do kompetencji Prezydium należy współpraca z Okręgowymi Związkami, reprezentowanie związku na zewnątrz, nadawanie odznaczeń związkowych, występowanie o odznaczenia państwowe, zawieszanie w prawach członkowskich PZWarc.

 5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej

  - W skład komisji weszli:
  Eligiusz Jankowski
  Justyna Borkowska
  Marta Wilczopolska

  - Komisja opracuje regulamin dyscyplinarny.

 6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Technicznej

  - W skład komisji weszli:
  Jacek Pawlicki
  Marcin Grzesiak
  Bogusław Szelest
  Edward Karpiński

 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Technicznego

  - Przyjęto regulamin warcabów 100-polowych przygotowany przez Jacka Pawlickiego. Zobowiązano Marcina Grzesiaka do opracowania regulaminu warcabów 64-polowych.

 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu zmiany barw klubowych

  - Regulamin zmiany barw klubowych
  Zmiany barw klubowych można dokonywać tylko raz w roku kalendarzowym w dowolnym terminie. Jako zmianę barw klubowych traktuje się również przejście do danego klubu zawodnika nie zrzeszonego wcześniej w żadnym klubie.

 9. We wszelkich rozgrywkach indywidualnych oraz drużynowych nowy zawodnik może reprezentować swój klub tylko w przypadku zgłoszenia tego faktu do Polskiego Związku Warcabowego i wykupienia karty zawodniczej na minimum 21 dni przed datą rozpoczęcia turnieju. Za datę rozpoczęcia turnieju uznaje się datę rozegrania I rundy turnieju.
 10. PZWarc na swoich stronach w internecie zamieszcza i na bieżąco, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, koryguje listę zrzeszonych klubów oraz ich zawodników.
 11. W rozgrywkach ligowych w warcabach 100-polowych obowiązują dodatkowe obostrzenia zawarte w regulaminie ligi.
 12. Uchwała w sprawie weryfikacji sędziów warcabowych

  - Zarząd przyjął propozycję Leszka Łysakowskiego o wprowadzeniu nowych licencji sędziowskich Sędziowie chcący uczestniczyć w sporcie warcabowym i być sędziami PZWarc powinni wysłać swoje dane ( wg wzoru na stronie : www.warcaby.pl ) do Leszka Łysakowskiego, który jest odpowiedzialny za realizację uchwały.

  - Legitymację sędziowie otrzymają po przesłaniu danych i opłaceniu składki w wysokości:
  sędziowie międzynarodowi - 50 zł
  z klasą państwową i I - 40 zł
  pozostali - 30 zł

  - Zarząd proponuje spotkanie sędziów w Malechowie w trakcie MDMP w dniu 09 lipca 2005 roku w celu powołania Kolegium Sędziowskiego. (odpowiedzialny Leszek Łysakowski)

  - Zarząd organizuje dla chętnych kurs sędziowski w Mławie w dniach 21-24 lipca 2005 r. Zgłoszenia do dnia 30 czerwca. Kurs odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia minimum 6 osób. (odpowiedzialny L. Łysakowski)

 13. Uchwała w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych

  - Na wniosek klubu LKS Zuch Rychlik, który złożył pełną dokumentację i zapłacił składkę członkowską przyjęto go na członka zwyczajnego PZWarc.

 14. Uchwała w sprawie weryfikacji członków zwyczajnych i wspierających

  - W związku z tym iż nie wszystkie złożone deklaracje były kompletne należy ponownie zwrócić się o ich uzupełnienie lub złożenie deklaracji na członka wspierającego. (odpowiedzialny T. Kosobudzki). Osoby prawne i jednostki organizacyjne mogą być członkami wspierającymi po złożeniu deklaracji oraz uiszczeniu składki członkowskiej.

 15. Uchwała w sprawie Okręgowych Związków Warcabowych

  - Zarząd podjął decyzję o pomocy dla Okręgowego Związku w postaci sprzętu o wartości 50% składki zapłaconej przez kluby w nim zrzeszone. Decyzja ma być zachętą do rejestracji Okręgowych Związków Warcabowych.

 16. Uchwała w sprawie powołania młodzieżowej reprezentacji Polski Lista w załączeniu

  - Zarząd podjął decyzję o kosztach uczestnictwa w MME w Kluczborku.
  - na wniosek Leszka Pętlickiego Zarząd PZWarc podjął decyzje o udziale zawodników w MME w poprzedniej formie startu. Koszty uczestnictwa mistrza kraju pokrywa organizator, natomiast pozostałych zawodników zainteresowane kluby.
  - koszty pozostałych uczestników to 400 zł ( czterysta złotych ) plus ewentualnie wpisowe.
  - Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu po 100 zł do kosztów uczestnictwa dla reprezentantów Polski (nie dotyczy mistrzów).
  - dofinansowanie dotyczy zawodników, których kluby będą miały opłacona pełna składkę członkowską najpóźniej do 15 lipca 2005 roku.
  - Zarząd podjął decyzję o zakupie koszulek dla wszystkich reprezentantów.
  - Zarząd podjął decyzję o powołaniu trenera kadry na okres szkolenia w Mławie i czas MME w Kluczborku.

 17. Uchwała w sprawie praw i obowiązków zawodników

  - Zawodnik powinien między innymi:
  przestrzegać statut i kodeks warcabowy, regulaminy i uchwały
  godnie reprezentować Związek
  aktywnie działać na rzecz rozwoju sportu warcabowego

 18. Uchwała w sprawie kalendarza na 2005 rok

  - Klubowy Puchar Polski
  Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są do 15 lipca 2005 Od ilości zgłoszeń zależy system i regulamin rozgrywek. (odpowiedzialny S. Flisikowski)

  - II liga
  Zgłoszenia do turnieju do dnia 20 sierpnia 2005 roku. Rozgrywki odbędą się wcześniej, aby zwycięzca mógł brać udział w rundzie jesiennej Drużynowych Mistrzostw Polski (I liga). Zgłoszenia do biura PZWarc lub do S. Flisikowskiego.

  - Drużynowe MP (blitz) oraz I liga (runda jesienna)
  Zgodnie z terminem w kalendarzu rozgrywane będą w Szczawnicy.

  - Indywidualne Mistrzostwa Polski (finał) ?

 19. Uchwała w sprawie kalendarza na 2006 rok

  - Zarząd zdecydował jakie turnieje i w jakich dniach będą organizowane w 2006 r. Kalendarz zostanie uzupełniony o turnieje organizowane przez stowarzyszenie CROSS oraz turnieje organizowane przez innych działaczy pod warunkiem zgłoszenia do końca sierpnia 2005 roku. Zarząd ogłasza konkurs na organizację imprez warcabowych wg kalendarza na 2006 rok. Oferty przyjmujemy do końca sierpnia 2005 r. (wzór oferty przygotuje Jan Artymowicz)

 20. Uchwała w sprawie klasyfikowania turniejów

  - Aby turnieje (rangi MP, międzynarodowe, ogólnopolskie) w warcaby były brane pod uwagę przy nadawaniu kategorii i nadawaniu tytułów warcabowych organizator powinien spełnić następujące warunki:
  regulamin turnieju powinien być zatwierdzony przez zarząd PZWarc,
  sprawozdanie powinno być wysłane do biura PZWarc,
  organizator winien zapłacić na konto PZWarc sumę 1 zł (jeden zł) za każdego zawodnika biorącego udział w turnieju.

 21. Uchwała w sprawie pokrywania kosztów posiedzeń Zarządu PZWarc

  - Koszty posiedzeń (zakwaterowanie, wyżywienie, koszty podróży) pokrywa Polski Związek Warcabowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 22. Uchwała w sprawie odznaczeń Polskiego Związku Warcabowego (resortowych)

  - Zarząd zobowiązał Tadeusza Kosobudzkiego do przygotowania projektu odznaczeń. W związku z powyższym ogłaszamy konkurs na projekt odznaczenia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.

  Polski Związek Warcabowy
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  skr. poczt. 54

  lub
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 23. Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o przyznaniu dodatkowego brązowego medalu dla Diany Łani (LKS Unia Horyniec) Medal będzie wręczony podczas MDMP w Malechowie
 24. Zarząd zdecydował o przygotowaniu do najbliższego posiedzenia materiałów umożliwiających podjęcie decyzji w następujących sprawach
 25. ramowe regulaminy MP (wszystkich szczebli) (odpowiedzialny M. Grzesiak)
 26. system szkolenia zawodników, trenerów i instruktorów.

  - Rozważamy możliwość przetłumaczenia i wykorzystania materiałów zakupionych w Holandii od KNDB. (Odpowiedzialny T. Kosobudzki)

 27. licencje zawodnicze, klubowe, związków okręgowych (odpowiedzialny Tadeusz Kosobudzki)
 28. regulamin (plan) finansowy (odpowiedzialny L. Pętlicki)
 29. Zarząd nie podjął decyzji (był przeciw) w następujących sprawach:

  - wydawnictwo Polskie Warcaby. Argumenty to brak środków finansowych i brak możliwości organizacyjnych.
  Upadł wniosek L. Pętlickiego o zwrócenie się z prośbą do PTW o pomoc finansową przy próbie wydawania PW.

  - materiały komisji technicznej
  Upadł wniosek J. Artymowicza o podpisaniu umowy cywilno-prawnej dotyczącej praw własności w/w materiałów.

  - akademia warcabowa
  Argumenty to brak środków i brak możliwości organizacyjnych oraz próba wykorzystania do szkolenia materiałów holenderskich.

  - Mistrzostwa Polski Kobiet
  Upadł wniosek o organizacji półfinałów.

  - biuro Polskiego Związku Warcabowego
  Upadł wniosek o zatrudnienie pracownika obsługi biura z powodu braku środków finansowych. Aktualnie PZWarc zatrudnia księgową.

Protokół napisał
Sylwester Flisikowski
sekretarz Polskiego Związku Warcabowego