Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Warcabowego odbyło się 23.04.2010 r. od godz. 20.00 w DW Giewont w Murzasichle k. Zakopanego.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Uchwała w sprawie
  · zatwierdzenia licencji zawodniczych do nr...,
  · zatwierdzenia licencji klubowych do nr...,
  · pisma Z. Piątka w sprawie zawieszenia kary zawodnika,
  · zawieszenie w prawach członka PZWarc,
  · zmiany w Komisji Technicznej PZWarc,
  · rozpatrzenia protestów, które wpłynęły do zarządu.
  · opinia w sprawie pracy Kolegium Sędziów,
  · przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2010 r.
  · przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 r.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie zarządu: Tadeusz Kosobudzki, Marcin Grzesiak, Stanisław Markowski oraz Maria Bakuła. Nieobecni usprawiedliwieni: Sylwester Flisikowski, Leszek Pętlicki i Henryk Kulik.

Ad. 2. Podjęto uchwały w sprawie:

Uchwała nr 01/01/10

Zatwierdzono licencje zawodnicze do nr 1088/2010.

Uchwała nr 02/01/10

Zatwierdzono licencje klubowe do nr 0053/2010.

Uchwała nr 03/01/10

Po zapoznaniu się z pismem, które wpłynęło do zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią klubów skrócono karę wykluczenia z kadry Mateusza Piątka oraz Bartosza Lisieckiego do 31.12.2010.

Uchwała nr 04/01/10

W związku z nie zapłaconą składką członkowską za 2009 rok zawiesza się w prawach członka klub „100 Gram Warszawa”.

Uchwała nr 05/01/10

Po rezygnacji Marka Ptaka Zarząd powołał Bartosza Sochę na funkcję Przewodniczącego Komisji Technicznej.

Uchwała nr 06/01/10

W związku z protestem Dariusza Trafnego oraz Zbigniewa Myszuka w sprawie nieuwzględnienia przez sędziego głównego Marka Ptaka dwóch ostatnich rund w błyskawicznych mistrzostwach Polski w kategorii juniorek młodszych i juniorów młodszych, a co za tym idzie zmiany wyników końcowych podjęto decyzję o przekazaniu sprawy do Kolegium Sędziów oraz o przyznaniu 3 miejsca dwóm zawodnikom w obydwu kategoriach.

Uchwała nr 07/01/10

W związku ze złą oceną Kolegium Sędziów postanowiono zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie odpowiednich zmian w statucie PZWarc, tak aby nie złożenie sprawozdania przez KS za 2009 rok skutkowało zawieszeniem KS i wprowadzeniem w jego miejsce Kuratora powołanego przez Walne Zgromadzenie PZWarc. Kurator byłby zobowiązany do przeprowadzenia nowych wyborów do KS w ciągu 90 dni.

Uchwała nr 08/01/10

Przyjęto sprawozdanie z działalności (merytoryczne) za 2010 r. Do przedstawienia sprawozdania delegatom na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZWarc upoważniono Tadeusza Kosobudzkiego.

Uchwała nr 09/01/10

Przyjęto sprawozdanie finansowe za 2010 r. Do przedstawienia sprawozdania delegatom na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZWarc upoważniono Marię Bakuła.

Ad. 3.

 1. Wylosowano nr startowe dla finalistów MP.
 2. Zapoznano się z protokołami z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 3. Wnioskowano o przekazywanie programu dla sędziów "na nośnikach".