Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Powołani Komisji Wniosków i Uchwał.
 3. Sprawozdanie Kolegium Sędziów za ostatnie 2 lata ( Grzegorz Kulma ).
 4. Dyskusja i sformułowanie zadań na najbliższe lata.
 5. Wybór Przewodniczącego Kolegium Sędziów.
 6. Wybór członków Kolegium Sędziów.
 7. Przyjęcie wniosków.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Ad.1.

Powołany przez Walne Zgromadzenie  PZWarc Kurator Kolegium Sędziów p. Stanisław Markowski otworzył zebranie
i przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.

Do Komisji Wniosków i Uchwał powołano Wiolettę Flisikowską i Stefana Polnego.

Ad. 3.

Nie przedstawiono sprawozdania Kolegium Sędziów za ostatnie 2 lata.

Ad.4.

W dyskusji wypracowano zadania najważniejsze dla Kolegium Sędziów na najbliższe lata. Większość z omawianych zadań jest zawarta w statucie PZWarc.

Ad.5.

Do komisji skrutacyjnej wybrano Sylwestra Flisikowskiego i Konrada Bieżycę.

Zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Kolegium Sędziów:

Leszek Pętlicki , Leszek Stefanek - nie zgodził się,  Stanisław Markowski – nie zgodził się, Jan Mamet – nie zgodził się, Jan Kotek.

Wyniki tajnego głosowania:

Głosów ważnych  - 10
Głosów nieważnych - 1

Jan Kotek – 4 głosy
Leszek Petlicki – 6 głosów

Przewodniczącym Kolegium Sędziów został Leszek Pętlicki.

Ad. 6.

Wybrano jednogłośnie następujących członków Kolegium Sędziów:

Jana Kotek – wiceprzewodniczący,

Konrad Bieżyca – sekretarz,

Leszek Stefanek

Stefan Polny.

Ad.7.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zgłoszone wnioski jako zadania Kolegium Sędziów na najbliższe lata:

 1. Opracować regulamin działania Kolegium Sędziów PZWarc.
 2. Opiniować regulaminy  ramowe turniejów.
 3. Opracować sposób doszkalania sędziów.
 4. Rozbudować sprawozdania sędziowskie , które należy kierować również do Kolegium Sędziów.
 5. Rozważyć sprawę obserwatora.
 6. Zebrać dokumenty i dopracować regulamin warcabów 64-polowych, uwzględnić w nim regulamin mini meczy.
 7. Pracować nad doskonaleniem programu sędziowskiego i  udostępnić sędziom program na nośniku stałym.
 8. Dopracować roczne opłaty sędziowskie.
 9. Dopracować kodeks warcabowy i aktualizować go do przepisów FMJD.

Wnioski przyjęto jednogłośnie.

Ad.8.

Wybrany przewodniczący zapewnił, że postara się zrobić wszystko, aby Kolegium Sędziowskie spełniało swoje zadania.

Ad. 9

Na tym zebranie zakończono.