Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Warcabowego odbyło się 6 sierpnia 2010 r. w Grębiszewie k. Mińska Mazowieckiego. Obecni byli członkowie zarządu: Kosobudzki Tadeusz, Pętlicki Leszek, Flisikowski Sylwester, Bakuła Maria oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Artymowicz.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia przyjęto następujący porządek:

 1. Sprawozdanie z pracy zarządu od ostatniego posiedzenia.
 2. Uchwały w sprawie:
  - zatwierdzenia licencje zawodnicze do nr ...
  - kalendarza imprez na 2011 rok
 3. Wolne wnioski
 4. Zamknięcie posiedzenia

Ad. 1. Członkowie zarządu przedstawili krótkie ustne sprawozdania z działań w okresie od ostatniego posiedzenia.

Pozytywnie oceniono organizację MME aktualnie odbywających się w Mińsku Mazowieckim.

W związku z kontrowersyjnymi opiniami działaczy o protokole Komisji uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZWarc postanowiono, aby uwagi przekazać Komisji Technicznej do zaopiniowania. Kontrowersje dotyczyły pkt. 5 protokołu – cytat „Nanieść zmiany w Kodeksie Warcabowym: Rozdział VII. Kategorie i tytuły, 5. Tytuły i kategorie zdobywane za wynik.

- w punkcie 5.1 dopisać: pod warunkiem zdobycia 40% punktów w danym turnieju.

Nowa wersja brzmi:

5.1 Niezależnie od reguł zdobywania tytułów i kategorii określonych wcześniej zawodnicy mogą otrzymać kategorię bądź tytuł „z urzędu” za osiągnięty wynik co zostało zaprezentowane w tabeli: „Kategorie i tytuł za wynik” (patrz Dodatek, Tabela V) pod warunkiem zdobycia 40% punktów w danym turnieju.

- dopisać punkt 5.2.3 Jeżeli zawodnik nie spełni punktu 5.2.2 otrzymuje kategorię (lub tytuł) o jeden stopień niższą niż w tabeli.

Ad. 2. Zarząd podjął uchwały:

Uchwała nr 10/02/10

Zatwierdzono licencje zawodnicze do nr 1114/2010.

Uchwała nr 11/02/10

Na wniosek Sylwestra Flisikowskiego przyjęto kalendarz imprez mistrzowskich na 2011 rok. Kalendarz jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 3. W wolnych wnioskach:

 1. Zarząd zwróci się do Komisji Technicznej o propozycje zmian w regulaminie współzawodnictwa klubowego. Należy „zrównać” punktację imprezach mistrzowskich tej samej rangi w warcabach 64-polowych i w warcabach 100-polowych.
 2. Zarząd zwróci się do Marcina Grzesiaka o analizę regulaminów ramowych i ewentualne przygotowanie zmian na następne posiedzenie zarządu.

Protokół sporządził
Sylwester Flisikowski

Załączniki:
Pobierz (kalendarz2011.pdf)kalendarz2011.pdf