Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Posiedzenie zarządu odbyło się w dniach 19-20.03.2011 r. w hotelu Stylowa, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 46 i odbywało się wg poniższego porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 3. Uchwała w sprawie:
  - zatwierdzenia licencji zawodniczych do nr...,
  - zatwierdzenia licencji klubowych do nr...,
  - potwierdzenia członkostwa w PZWarc,
  - zawieszenia w prawach członków,
  - przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2010 rok,
  - przyjęcia terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZWarc,
  - zmian w regulaminie współzawodnictwa klubowego,
  - zmian w regulaminach ramowych,
  - zmian w kalendarzu imprez na 2011 rok,
  - zmian w regulaminie powołania kadry,
  - rozpatrzenia protestu Komisji Technicznej,
  - rozpatrzenia skarg.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Posiedzenie otworzył Prezes Tadeusz Kosobudzki. Na posiedzeniu uczestniczyli: Tadeusz Kosobudzki, Leszek Pętlicki, Marcin Grzesiak, Henryk Kulik oraz na zaproszenie Przewodniczący Komisji Technicznej Bartosz Socha. Na posiedzeniu nieobecni usprawiedliwieni członkowie zarządu Maria Bakuła i Sylwester Flisikowski. Wobec spełnienia wymogu kworum prowadzący posiedzenie Prezes stwierdził prawomocność obrad i powierzył protokołowanie Marcinowi Grzesiakowi.

Ad. 2. Zmiana w porządku dotyczyła uchwały "przyjęcie w poczet członków". Zarząd zdecydował, aby uchwałą potwierdzić członkostwo wszystkich klubów. Będzie to istotne w trakcie dyskusji nad następną uchwałą "zawieszenie w prawach członka". Porządek ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Zarząd przyjął następujące uchwały:

Uchwała nr 01/01/11

Zatwierdzono licencje zawodnicze do numeru 1154/2011.

Uchwała nr 02/01/11

Zatwierdzono licencje klubowe do numeru 0056/2010.

Uchwała nr 03/01/11

Potwierdzono członkostwo w PZWarc poniższych klubów:

 1. KSTNiS CROSS Opole,
 2. Miejski Klub Sportowy Mazovia Mińsk Mazowiecki,
 3. Uczniowski Klub Sportowy Lokator Gniezno,
 4. Ludowy Zespół Sportowy Kociołki Sarbia-Sarbka,
 5. Ludowy Klub Sportowy Zuch Rychlik,
 6. Ludowy Warcabowy Klub Sportowy Złote Piony Bielawa,
 7. Stowarzyszenie LZS Kuźnica Żelichowska,
 8. Gminny Klub Sportowy Diagram Mińsk Mazowiecki,
 9. Ludowy Klub Sportowy Czarna Damka w Lututowie,
 10. Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Hetman Lublin,
 11. Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących Podkarpacie,
 12. Ludowy Klub Sportowy Grom Złota Dama Poczesna,
 13. Świętokrzyski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących,
 14. Uczniowski Klub Sportowy Struga Marki,
 15. Miejsko - Gminne Zrzeszenie LZS, LZS Zefir Janikowo,
 16. Nyski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących Atut Nysa,
 17. Kieleckie Towarzystwo Warcabowe,
 18. Grudziądzki Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących,
 19. Uczniowski Klub Sportowy Pitagoras w Pęgowie,
 20. Wroniecki Ośrodek Kultury Instytucja Kultury,
 21. 100gram Warszawa,
 22. LKS Unia Horyniec-Zdrój,
 23. Kub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących Tęcza,
 24. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlik Reszel,
 25. Uczniowski Klub Sportowy Jeziorany - Sekcja Warcabowa,
 26. Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy Pat Miejska Górka,
 27. Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe Sprawni Razem Warszawa,
 28. Gminny Ludowy Klub Sportowy Tor Laskowice,
 29. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu,
 30. Uczniowski Klub Sportowy Meteor Dachnów,
 31. Uczniowski Klub Sportowy Puma Cieszanów,
 32. Radomski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących,
 33. Ludowy Klub Sportowy Olymp Błonie,
 34. Miejski Ludowy Klub Sportowy Krajna Sępólno Krajeńskie
 35. Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno,
 36. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Darłowo,
 37. Osiedlowy Klub Sportowy Sokół Wrocław,
 38. Uczniowski Klub Sportowy Wrzos Wrzosowa,
 39. Międzyszkolny Klub Szachowo-Warcabowy Komandoria Poznań,
 40. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Feniks Różańsko,
 41. Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Morena,
 42. Centrum Kultury Młodych Łódź
 43. Stowarzyszenie Kłodawska Jedynka,
 44. Klub Sportowy Niewidomych Omega Łódź,
 45. Klub Sportowy Bryza Szczecin,
 46. Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących CROSS Jastrzębie,
 47. Warcabowy Klub Sportowy przy MDK w Częstochowie,
 48. UKS Zawisza przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Miłakowie
 49. Klub Sportowy Głuchych Hetman w Łukowie
 50. Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Razem Świecie,
 51. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Klub Jutrzenka Częstochowa
 52. Międzyszkolny Klub Sportowy Delfinek Łuków,

Uchwała nr 04/01/11

W związku z zaleganiem płacenia składki członkowskiej za 2010 rok zarząd zawiesza w prawach członka następujące kluby:

 1. Kieleckie Towarzystwo Warcabowe,
 2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlik Reszel,
 3. Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe Sprawni Razem Warszawa,
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu,
 5. Uczniowski Klub Sportowy Puma Cieszanów,
 6. Radomski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących,
 7. Uczniowski Klub Sportowy Wrzos Wrzosowa,
 8. Międzyszkolny Klub Szachowo-Warcabowy Komandoria Poznań,
 9. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Feniks Różańsko,
 10. Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Morena,
 11. Stowarzyszenie Kłodawska Jedynka,
 12. Klub Sportowy Niewidomych Omega Łódź,
 13. Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących CROSS Jastrzębie,
 14. Warcabowy Klub Sportowy przy MDK w Częstochowie,
 15. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Klub Jutrzenka Częstochowa

W momencie zapłacenia zaległej składki prawa członkowski zostają przywrócone automatycznie.

Uchwała nr 05/01/11

Przyjęto sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu za 2010 rok, które jest załącznikiem nr 1 do protokołu.

Uchwała nr 06/01/11

Zdecydowano o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Delegatów, które odbędzie się 4 czerwca 2011 w Dąbkach podczas Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w warcabach 100-polowych.

Uchwała nr 07/01/11

Na wniosek Bartosza Sochy zmieniono regulamin Systemu krajowego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie warcaby, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Uchwała nr 08/01/11

Na wniosek Marcina Grzesiaka zmieniono regulaminy ramowe następujących turniejów w warcabach klasycznych wprowadzając w nich regułę mini-meczy z losowaniem ruchów i pozycji z tablic:

 1. półfinały mistrzostw Polski w warcabach klasycznych,
 2. drużynowe mistrzostwa Polski w warcabach klasycznych,
 3. drużynowe mistrzostwa Polski w warcabach klasycznych w grze błyskawicznej,
 4. indywidualne mistrzostwa Polski w warcabach klasycznych w grze błyskawicznej,
 5. indywidualne mistrzostwa Polski kobiet w warcabach klasycznych w grze błyskawicznej.

Oraz zmieniono regulamin ramowy mistrzostw Polski w grze aktywnej wprowadzając 4 grupy (zamiast dotychczasowych dwóch grup) zgodnie z podziałem na płeć i wiek:
- dziewczęta do lat 16,
- chłopcy do lat 16,
- kobiety powyżej lat 16,
- mężczyźni powyżej lat 16.

Regulaminy ww stanowią załącznik od nr 3a do nr 3g (Łącznie 7 regulaminów).

Uchwała nr 09/01/11

Zaktualizowano kalendarz PZWarc., w tym między innymi:

 1. zmieniono termin półfinałów mistrzostw Polski w warcabach klasycznych i połączono je z mistrzostwami Polski w grze błyskawicznej,
 2. rozdzielono finał mistrzostw Polski w warcabach klasycznych oraz drużynowe mistrzostwa Polski w warcabach klasycznych.

Zdecydowano o terminach i miejscach rozgrywania w/w mistrzostw:

 1. Półfinał 64 + MP w blitza 64 będą rozegrane w dniach 23-25 lipca w Mławie.
 2. MP kobiet 64 + blitz 64, 22-25 wrzesień, Rychlik.
 3. Finał MP 64 (10 osobowy), 8-12 października, Warszawa.
 4. Drużynowe MP 64 + blitz, 11-13 listopada, Mińsk Mazowiecki.

Uchwała nr 10/01/11

Ustalono zasady powoływania kadry na międzynarodowe zawody seniorskie, w tym również na olimpiadę w 2012 roku. O kolejności w kadrze decyduje miejsce w ostatnim finale mistrzostw Polski pod warunkiem uzyskania w nim wyniku minimum 50% punktów, a następnie lista rankingowa. Oba te kryteria brane są pod uwagę na dzień zgłoszeń do turnieju, do którego kwalifikowani są zawodnicy.

Uchwała nr 11/01/11

Uwzględniono protest złożony przez Przewodniczącego Komisji Technicznej, Bartosza Sochy wobec uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Delegatów z 2010 roku, która mówi o naniesieniu zmiany w Kodeksie Warcabowym podpunkt 2 (Rozdział VII. Kategorie i tytuły punkt 5. Tytuły i kategorie zdobywane za wynik), która została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Warcabowego w Murzasichle w dniu 24 kwietnia 2010 r.

Zarząd będzie wnioskował na WZD, które odbędzie w 2011 roku w Dąbkach o zmianę decyzji ze względu na złe merytoryczne przygotowanie w/w uchwały, co może doprowadzić do deprecjacji tytułów / kategorii warcabowych (artykuł Pana Marka Ptaka z dnia 10 maja 2010r. wyjaśnia problem). Propozycje zmiany nie były wcześniej publikowane na stronie internetowej PZWarc, a co za tym idzie, nie było możliwości do ich wcześniejszej konsultacji.

Uchwała nr 12/01/11

Rozpatrzono dwie skargi, które wpłynęły do zarządu i zdecydowano:

 1. Skarga Pani Moniki Niwczyk i Stefana Polnego (zał. nr 4) zostaje uznana za niezasadną.
 2. Skarga Pana Zenona Sitarza (zał. nr 5) zostaje przekazana do Kolegium Sędziów.

Ad. 4. Podjęto następujące decyzje:

 1. Postanowiono poinformować na stronie PZWarc o "szukaniu" kandydata na członka Zarządu PZWarc.
 2. Postanowiono poddać szerokiej debacie w środowisku warcabowym niektóre zapisy nowej ustawy o sporcie oraz zagrożenia, jakie niesie ta ustawa dla funkcjonowania Polskiego Związku Warcabowego.
 3. Upoważniono Prezesa do rozmowy o współpracy z Panem Curyłą.

Protokół sporządził:
Marcin Grzesiak