Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Komisja Uchwał i Wniosków wybrana przez delegatów walnego zgromadzenia w dniu 22 stycznia 2006 w składzie: Stanisław Markowski ( przewodniczący ), Marcin Grzesiak ( sekretarz ), Zbigniew Piątek po wysłuchaniu sprawozdań zarządu PZWarc, sprawozdania komisji rewizyjnej i głosów w dyskusji, proponuje następujące uchwały i wnioski:

 1. Poczynić starania nad wprowadzeniem warcabów do systemu „ sportu młodzieżowego” (punktacji, olimpiady młodzieżowej)
 2. Opracować licencję zawodniczą zgodnie z wymogami Ministerstwa Sportu i obowiązującymi przepisami
 3. Wystąpić do Ministerstwa Sportu z propozycją uwzględnienia w przepisach charakteru badań dla sportów umysłowych ( warcaby, szachy, brydż )
 4. Podzielić zadania poszczególnych członków zarządu PZWarc tak aby równomiernie rozłożyć pracę w związku
 5. Przygotować materiały szkoleniowe dla młodzieży wykorzystując osiągnięcia polskich warcabistów
 6. Wykorzystać doświadczenie CROSS-u w szkoleniu instruktorów, zawodników i działaczy przenosząc je dla szkolenia przede wszystkim nauczycieli i działaczy warcabowych
 7. Zawiesić regulaminy rozgrywek do najbliższego posiedzenia zarządu w celu dostosowania ich do wymogów obowiązujących przepisów
 8. Przygotować jasne zasady powoływania reprezentantów na Mistrzostwa Europy i Świata
 9. Pozyskiwać nauczycieli klas młodszych do szkolenia młodzieży i zagospodarowani wolnego czasu dzieci z wykorzystaniem warcabów
 10. Przygotować warunki organizacyjne do pozyskiwania imprez najwyższej rangi międzynarodowej w celu propagowania dyscypliny warcaby
 11. Poczynić starania o umacnianie klubów i sekcji warcabowych w terenie i tworzyć warunki pozyskiwania środków z samorządów terytorialnych

Protokół napisał
Stanisław Markowski
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków