Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dnia 22.01.2006 w Mińsku Mazowieckim odbyło się posiedzenie walnego zgromadzenia delegatów Polskiego Związku Warcabowego. W zebraniu udział wzięło 21 delegatów. Na zebranie przybyli również przedstawiciele Ministerstwa Sportu : Andrzej Banasiak i Marek Stopczyński oraz przedstawiciel Starosty Mińskiego Mirosław Krusiewicz. Na wstępie prezes Tadeusz Kosobudzki przywitał przybyłych gości oraz delegatów i przedstawił porządek obrad, który delegaci przyjęło jednogłośnie.

 1. Na przewodniczącego obrad wybrano Feliksa Kondrackiego, a na sekretarza Sylwestra Flisikowskiego.
 2. Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie : Stanisław Markowski, Marcin Grzesiak oraz Zbigniew Piątek.
 3. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Warcabowego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2005.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Suchecki przedstawił sprawozdanie z kontroli działalności Polskiego Związku Warcabowego.
 5. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi.
 6. Dyskusja:

  - Henryk Kulig przedstawił współpracę Polskiego Związku Warcabowego z CROSS Warszawawa.

  - Stanisław Markowski zaproponował, aby imprezy Mistrzostw Polski orlików i młodzików były pod patronatem PTW.

  - Zdzisław Porochnicki obawia się o działaczy zajmujących się młodzieżą najmłodszych roczników.

  - Jacek Pawlicki proponuje rozgrywanie dla najmłodszych Mistrzostw pod inną nazwą np. Puchar Polski.

  - Andrzej Banasiak odwołał się do ustawy o sporcie kwalifikowanym i mówił o konsekwencjach dla Związku jakie z niej wynikają (np.: obowiązkowe badania lekarskie). Namawiał do opracowania systemu współzawodnictwa.

  - Stanisław Urbanek wyraził swoje rozczarowanie z pracy w Zarządzie Marcina Grzesiaka, Sylwestra Flisikowskiego oraz Eligiusza Jankowskiego – bez uzasadnienia.

  - R. Chącki zaproponował, aby do zarządu powołać Stanisława Urbanka.

  - Jacek Pawlicki zaproponował, aby niektóre turnieje zrobić w ramach otwartych Mistrzostw Polski.

  - Jacek Pawlicki poruszył temat fatalnego podziału nagród podczas finałów Mistrzostw Polski (nagrodzono tylko pierwszą trójkę) - (sprostowanie na polecenie Prezesa PZWarc)

  - Stanisław Urbanek negatywnie ocenił Mistrzostwa Polski we Wronkach.

  - Jarosław Suchecki zaproponował aby w regulaminach ramowych wyszczególnić minimalna pule nagród.

 7. Przyjęto strategię rozwoju dyscypliny warcaby do roku 2012.
 8. Przyjęto protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

Protokół napisał
Sylwester Flisikowski
sekretarz Polskiego Związku Warcabowego