Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

W dniach 14-15 października 2006 w Mińsku Mazowiecki odbyło się posiedzenie zarządu, na którym obecni byli: Tadeusz Kosobudzki, Stanisław Markowski, Marcin Grzesiak, Henryk Kulig, Sylwester Flisikowski oraz Jarosław Suchecki przewodniczący KR. Nieobecni usprawiedliwieni – Leszek Pętlicki i Małgorzata Skolimowska. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Każdy z członków zarządu przedstawił krótkie sprawozdanie z pracy za okres od ostatniego posiedzenia. Henryk Kulig złożył pisemną prośbę (podpisaną przez prezesa Gorczyńskiego) w sprawie przyznawania kategorii warcabowych za tytuły dla niewidomych i słabowidzących. Zarząd postanowił zwrócić się z prośbą do Kolegium Sędziowskiego PZWarc o zaopiniowanie regulaminu.
 2. Ocena wyjazdu kadry na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Zarząd krytycznie ocenił organizację wyjazdu i postawę niektórych opiekunów. W związku z powyższym zarząd postanowił w przyszłości staranniej dobierać opiekunów na wyjazdy reprezentantów Polski.
 3. Zarząd rozpatrzył oferty na realizację imprez warcabowych oraz przyjął kalendarz na rok 2007.
 4. Przyjęto nowego członka PZWarc - Radomski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących.
 5. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu Regulaminu nadawania licencji zawodniczych, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2007. Regulamin będzie umieszczony na stronie związku i wysłany do członków PZWarc.
 6. Zarząd ponownie analizował Regulamin Dyscyplinarny oraz Regulamin Przynależności Klubowej. Do zarządu nie dotarły żadne opinie zainteresowanych klubów - czekamy na przekazanie przez kol. Jana Artymowicza ostatecznej wersji dokumentów.
 7. Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZWarc na dzień 17 luty 2007 godz. 10.00 w Mińsku Mazowieckim.
 8. Zarząd dyskutował o współpracy z Kolegium Sędziów PZWarc. Swoje stanowisko przedstawił Jackowi Pawlickiemu, Przewodniczącemu KS.
 9. Zarząd zdecydował o przyjęciu regulaminu współzawodnictwa klubowego przygotowanego przez Stanisława Markowskiego, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2007. Regulamin zostanie umieszczony na stronie związku do końca października 2007.
 10. Powołano szeroką kadrę PZWarc na rok 2007.
 11. Wolne wnioski:

  - kol. Jarosław Suchecki zaproponował aby w MP w grze aktywnej w warcabach 64-polowych mogli uczestniczyć zawodnicy nie posiadający licencji (karty) zawodniczej.

  - kol. Stanisław Markowski zaproponował szkolenie kadry w terminie rozgrywania MMP w Nowej Rudzie.

  - Zarząd upoważnił Stanisława Markowskiego do przygotowania materiałów szkoleniowych dla instruktorów i kadry młodzieżowej.

Protokół napisał
Sylwester Flisikowski
sekretarz Polskiego Związku Warcabowego