Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obecni: Tadeusz Kosobudzki, Leszek Pętlicki, Stanisław Markowski, Marcin Grzesiak

Nieobecni: Henryk Kulig - nieobecność usprawiedliwiona, Sylwester Flisikowski - nieobecność usprawiedliwiona, Małgorzata Skolimowska - zrezygnowała w członkostwie w Zarządzie

 1. Prezes Tadeusz Kosobudzki otworzył posiedzenie i stwierdził prawomocność obrad.
 2. Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
 3. Członkowie Zarządu złożyli sprawozdania ze swojej działalności za okres od ostatniego posiedzenia.
 4. Zarząd postanowił o uporządkowaniu ewidencji podejmowanych uchwał.

  - Uchwały będą numerowane w sposób gdzie pierwszy numer to numer kolejnej uchwały w danym roku, drugi mówi o tym, które to było posiedzenie w danym roku i trzeci to rok w jakim odbyło się posiedzenie Zarządu.

 5. Zarząd podjął następujące uchwały:

W wolnych wnioskach Zarząd dyskutował o współpracy z Kolegium Sędziów PZWarc oraz o kontroli działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną. Zarząd upoważnił prezesa do odpowiedzi na uwagi komisji rewizyjnej