Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

W dniach 15-16 czerwiec 2007, w OW Leśne Wrota odbyło się posiedzenie zarządu PZWarc. Na posiedzeniu zarządu obecni byli : Tadeusz Kosobudzki, Stanisław Markowski, Sylwester Flisikowski, Marcin Grzesiak, Leszek Pętlicki, Jan Artymowicz oraz kilku opiekunów zawodników uczestniczących w MMP. Nieobecni, usprawiedliwieni to Henryk Kulik i Maria Bakuła. Po wniesieniu uwag porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 1. Każdy z członków zarządu przedstawił ustne sprawozdanie z działalności za okres od ostatniego posiedzenia.

  Ze sprawozdania prezesa wynika, że Polski Związek Warcabowy jest wpisany nie tylko do rejestru stowarzyszeń ale także do rejestru przedsiębiorstw, w związku z czym każde zmiany w KRS muszą być opłacone (stowarzyszenia są z takich opłat zwolnione). Po dyskusji zdecydowano o próbie wykreślenia PZWarc z rejestru przedsiębiorstw. Natomiast podejmiemy działania, aby związek znalazł się w rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego.

 2. Zarząd rozpatrzył protesty : Jana Kotka i Mariusza Adamaszka oraz pismo Magnusa Budisa.

  - w odpowiedzi na zarzut dotyczący kodowania niektórych informacji na stronie związku:
  Wszystkie informacje dotyczące PZWarc są umieszczone i ogólno dostępne na oficjalnej stronie związku warcaby.pl ŻADNE INFORMACJE NA STRONIE nie są kodowane. Mogą występować problemy z wydrukowaniem niektórych dokumentów i wniosków. Wynika to z tego, że dokumenty te są tworzone w darmowych plikach PDF i do otwarcia tych plików potrzebny jest darmowy program Adobe Reader bądź Foxit Reader, który można bezpłatnie pobrać z Internetu. W sprawach sędziowskich zarząd nie jest kompetentny do podejmowania decyzji, może tylko przekazywać sprawy do rozpatrzenia przez Kolegium Sędziów.

  - po zapoznaniu się z pismem Mariusza Adamaszka zarząd zdecydował o przekazaniu pisma do Kolegium Sędziów oraz Komisji Dyscyplinarnej.

  - po zapoznaniu się z pismem Magnusa Budisa dotyczącego organizacji Mistrzostw Świata w Berlinie zarząd podziela krytyczne zdanie autora i w związku z tym postanowił przygotować pismo do FMJD z opisem sytuacji jaka była w Berlinie.

 3. Uchwały Zarządu:

  12/2/2007. Zarząd przyjął nowych członków do PZWarc:
  - SM Świecie
  - UKS "Puma" Cieszanów

  13/2/2007. Zarząd zatwierdził decyzje prezesa o przyznaniu licencji klubowych od nr 0001/2007 do nr 0033/2007

  14/2/2007. Zarząd zatwierdził decyzje prezesa o przyznaniu licencji zawodniczych od nr 0001/2007 do nr 0561/2007.

  15/2/2007. Zarząd na wniosek autora, kol. Jana Artymowicza przyjął regulamin dyscyplinarny.

  16/2/2007. Na podstawie par. 15 ust. 2 statutu PZWarc zarząd wykluczył z członkostwa PZWarc następujące kluby:
  - LZS/OKSiR Wisznia Mała
  - KW "Ślęzanin" w Sobótce
  - WKS przy MDK w Częstochowie

  17/2/2007. Na podstawie par.20 statutu PZWarc Zarząd postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku. Walne odbędzie się w Pile podczas rozgrywania MP w warcabach klasycznych.

  18/2/2007. Zarząd postanowił, że koszty sędziego głównego turniejów PZWarc opłaca związek, a opłatę za wykonaną pracę sędzia główny otrzyma przelewem po wysłaniu pisemnego sprawozdania do Związku oraz KS nie później niż w terminie 10 dni po zakończeniu prowadzonych zawodów.

  19/2/2007. Zarząd opracował kalendarz imprez warcabowych na rok 2008, który jest dostępny do pobrania w zakładce kalendarz.

 4. Dyskusja i wolne wnioski:

  - Finał MP i Finał MP Kobiet odbędą się w Gnieźnie (nie w Częstochowie) w planowanym terminie.

  - Młodzieżowe Mistrzostwa dziewcząt do lat 22 rozegrane zostaną w Mławie (tuż przed Drużynowymi Mistrzostwami Polski Kobiet).

  - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski chłopców do lat 22 rozegrane zostaną w Mińsku Mazowieckim w terminie 31.08-02.09.2007 r.

  - Zarząd podjął decyzję, że puchar zdobyty trzykrotnie w Klubowym Pucharze Polski przez Admirała Szczecin pozostał w tym klubie na własność,

  - Zarząd podjął decyzję o zmodyfikowaniu rozgrywek KPP. Rozgrywki będą wznowione od jesieni 2007 za przygotowanie regulaminu odpowiedzialni Marcin Grzesiak oraz Leszek Łysakowski.

  - Finał KPP sezonu 2006/2007 zostanie rozegrany na jesieni w Gnieźnie,

  - Zarząd podjął decyzję o ujednoliceniu kwoty wpisowego, za przygotowanie propozycji odpowiedzialny Sylwester Flisikowski

  - Na następnym posiedzeniu zarząd przyjmie zasady szkolenia kadry w 2008 roku.

Protokół napisał
Sylwester Flisikowski
sekretarz Polskiego Związku Warcabowego