Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Warcabowego odbyło się 15 sierpnia 2007 r. w godzinach od 14 do 19 w Domu Studenta przy ul. Żeromskiego 14 w Pile. Obecnych było 28 osób, w tym 19 delegatów oraz sędziowie, zgodnie z załączoną listą obecności.
 2. Walne Zgromadzenie otworzył i do momentu wyboru Przewodniczącego obrad prowadził Prezes PZWarc Tadeusz Kosobudzki.
 3. Następnie Prezes PZWarc przedstawił porządek obrad. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
 4. Na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Tadeusza Kosobudzkiego.
 5. Na sekretarza obrad wybrano Bartosza Sochę.
 6. W przerwie obrad odbyło się spotkanie sędziów, na którym miedzy innymi uzupełniono skład Prezydium Kolegium Sędziów. W skład Prezydium weszli obok Marka Maćkowiaka - Leszek Łysakowski, Leszek Wilczopolski oraz Jan Kotek.
 7. Delegaci uznali za przyjęte sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziowskiego w roku 2006 przedstawione na Walnym Zgromadzeniu w lutym 2007 r.
 8. Delegaci nie przyjęli regulaminu Kolegium Sędziowskiego uznając że został włączony do Kodeksu Warcabowego i przyjęty w lutym 2007 r.
 9. Wolne wnioski.
  delegaci zdecydowali o:

  - złożeniu wniosku w sprawie wykreślenia PZWarc z rejestru przedsiębiorstw,

  - wystąpieniu z wnioskiem w sprawie rejestracji PZWarc w rejestrze organizacji pożytku publicznego,

  - zwolnieniu Kolegium Sędziowskiego z prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem Komunikatów,

 10. Po wyczerpaniu porządku obrady zostały zamknięte.

Protokół sporządził
Bartosz Socha