Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Na posiedzeniu byli obecni: Kosobudzki Tadeusz, Markowski Stanisław, Grzesiak Marcin oraz Pętlicki Leszek.

 1. Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.
 2. Przyjęto zasady podziału sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Sportu. Sprzęt będzie podzielony na kluby, które złożyły wniosek, proporcjonalnie do ilości wykupionych przez nie licencji zawodniczych.
 3. Dokonano zmian w kalendarzu na 2008 rok.
  • Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (ferie zimowe) odbędą się w Licheniu,
  • Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej oraz Półfinały 32. Mistrzostw Polski w Mławie,
  • Finał 32. Mistrzostw Polski i 32. Mistrzostw Polski Kobiet w Mińsku Mazowieckim
  Czekamy na ofertę organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet.
 4. Podjęto uchwały:

  Uchwała nr 23/04/07. Zatwierdzono licencje zawodnicze do nr 0604/2007. Zatwierdzono licencje klubowe do nr 0040/2007.

  Uchwała nr 24/04/07. W budżecie na 2008 rok Zarząd uchwalił wydatki m.in. na czynsz, telefon i wynagrodzenie dla księgowej, programy do sędziowania i księgowości, dla sędziów głównych imprez PZWarc.
  Dochody związku to m.in. 50% wpisowego z imprez PZWarc, składka członkowska w wysokości 200 zł (250 po 30 czerwca), koszt licencji zawodniczej i klubowej (20 zł), koszty związane z ewidencją turniejów ( 1 zł od uczestnika).

  Uchwała nr 25/04/07. Na wniosek Janka Artymowicza przyjęto regulamin przynależności klubowej.

  Uchwała nr 26/04/07. Na wniosek Stanisława Markowskiego przyjęto program i zasady szkolenia kadry w 2008 roku. Szkoleniem objęci będą powołani do kadry kadeci i juniorzy.

  Uchwała nr 27/04/07. Przyjęto zmiany w regulaminach ramowych. Wszystkie regulaminy ramowe zawodów indywidualnych PZWarc zostają uzupełnione o następujący punkt. "W przypadku zgłoszenia w danej kategorii mniej niż 3 zawodników zawody nie są rozgrywane".

  Uchwała nr 27/04/07. W sprawie minimeczy z losowaniem debiutów.
  Zarząd podjął decyzję, że następujące turnieje w warcabach 64-polowych rozgrywane będą na zasadzie minimeczy z losowaniem debiutów.
  - Indywidualne Mistrzostwa Polski,
  - Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet,
  - Mistrzostwa Polski w grze aktywnej

  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Marcina Grzesiaka do opracowania ogólnego regulaminu turniejów rozgrywanych na zasadzie minimeczy z losowaniem debiutów zgodnego z zasadami obowiązującymi w Sekcji 64 FMJD.

  Uchwała nr 28/04/07. W sprawie zmiany w regulaminie współzawodnictwa klubowego. Zajęcie miejsca w Mistrzostwach Europy będzie punktowane 2x jak w Mistrzostwach Polski, w Mistrzostwach Świata - 3x jak w Mistrzostwach Polski.W współzawodnictwie mogą uczestniczyć kluby będące członkami PZWarc i posiadające licencję klubową.

  Uchwała nr 29/04/07. W sprawie Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Warcabowego, które odbędzie się w Licheniu 16 lutego 2008 r.

  Uchwały w sprawach zmiany regulaminów oraz w sprawach finansowych wchodzą w życie od 01 stycznia 2008 roku.