Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół z posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Warcabowego, które odbyło się 28 czerwca 2008 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "HORYZONT" w Dąbkach. Obecni byli: prezes Tadeusz Kosobudzki, Stanisław Markowski, Sylwester Flisikowski, Leszek Pętlicki, Henryk Kulik, członek KR Adam Pryma oraz goście Eligiusz Jankowski i Jarosław Libera. Nieobecni usprawiedliwieni: Marcin Grzesiak i Maria Bakuła. Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności posiedzenia zarząd uchwalił porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności zarządu za okres od ostatniego posiedzenia.
 2. Uchwała w sprawie:
  · zatwierdzenia licencji zawodniczych od nr 0630 do nr...,
  · zatwierdzenia licencji klubowych od nr 0041 do nr ...,
  · przyjęcia członka PZWarc,
  · przyjęcia kalendarza imprez mistrzowskich PZWarc na 2009 r.,
  · ogłoszenia konkursu ofert na organizację imprez...,
  · nowelizacji Regulaminu licencji zawodniczych,
  · nowelizacji Regulaminu współzawodnictwa klubowego,
  · zawieszenia w prawach członkowskich.
  · wykluczenia z PZWarc,
  · powołania kadry na MME w Szczecinie,
  · zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZWarc.
  · organizacji turnieju eliminacyjnego do I ligi,
  · sprzedaży programu do sędziowania.
 3. Dyskusja (sprawy różne):
  · założenia do ustawy o sporcie,
  · kodeks etyki PZWarc.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Na wniosek Przewodniczącego KR wykreślono z porządku punkt "nowelizacja Regulaminu przynależności klubowej".

Ad. 1 Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Kosobudzki:
· spłacono 75% zadłużenia,
· po raz kolejny złożono wniosek o wprowadzenie warcabów do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
· staramy się o dofinansowanie wyjazdu kadry na I OGU do Pekinu,
· prowadzone są rozmowy między PZWarc, PZSzach, PZBS i Stowarzyszeniem Go,
· zakupiono program i komputer do księgowania,
· PP Markowski, Frej, Kosobudzki i Bakuła brali udział w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Ad. 2 Zarząd przyjął następujące uchwały:

Uchwała nr 05/02/08 Zatwierdzono licencje zawodnicze od nr 0630/2007 do nr 0733/2008.

Uchwała nr 06/02/08 Zatwierdzono licencje klubowe od nr 0041 do nr 0046/2008.

Uchwała nr 07/02/08 Na członka Polskiego Związku Warcabowego przyjęto Centrum Kultury Młodych z Łodzi.

Uchwała nr 08/02/08 Przyjęto kalendarz imprez warcabowych na 2009 rok. Nową imprezą w kalendarzu będą Drużynowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w warcabach 64-polowych. Zarząd odrzucił wniosek Sylwestra Flisikowskiego o organizację półfinałów MP w warcabach 64-polowych.

Uchwała nr 09/02/08 Ogłoszono konkurs ofert na organizację imprez z kalendarza na 2009 rok. Oferty można składać na druku "Oferta organizacji imprezy warcabowej" do 31 sierpnia 2008r. Zarząd rozstrzygnie konkurs do 15 września 2008r.

Uchwała nr 10/02/08 Znowelizowano Regulamin licencji zawodniczych. Zmianie uległ zapis § 2 ust. 2. "Licencje osobom niepełnoletnim przyznaje się na okres nie dłuższy niż do dnia, w którym ukończą 18 lat."

Uchwała nr 11/02/08 Znowelizowano Regulamin współzawodnictwa klubowego.

Uchwała nr 12/02/08 Odwieszono w prawach członkowskich WKS Admirał Szczecin.

Uchwała nr 13/02/08 Wykluczono z Polskiego Związku Warcabowego klub "Złote Piony" Bielawa.

Uchwała nr 14/02/08 Do kadry na 10. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Szczecinie zgodnie z regulaminem powołano po 5 zawodników. Wyjątek stanowi kategoria juniorów młodszych w której powołano 4 zawodników.

Uchwała nr 15/02/08 Na wniosek ¼ członków Związku zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Warcabowego, które odbędzie się w Mińsku Mazowieckim w dniu 09 sierpnia 2008r.

Uchwała nr 16/02/08 Zdecydowano o rozegraniu dodatkowego jednodniowego turnieju eliminacyjnego do I ligi. Z turnieju 2 pierwsze drużyny uzyskają możliwość startu w I lidze w roku 2009. Turniej powinien odbyć się w roku 2008. W turnieju nie mogą brać udziału kluby: KS Warcpol Szczecin, TOR Laskowice i Kociołki Sarbia- Sarbka. Uchwała ma związek z decyzją o pozostawieniu struktury rozgrywek drużynowych w warcabach 100-polowych (I i II liga).

Uchwała nr 17/02/08 Zdecydowano o możliwości zakupu programu do sędziowania turniejów warcabowych nie tylko przez licencjonowanych sędziów warcabowych.
Cena programu dla sędziów warcabowych 60 zł.
Cena programu dla pozostałych 100 zł.

Ad. 3 W sprawach różnych:
· dyskutowano o założeniach do ustawy o sporcie. Relacje przedstawił Tadeusz Kosobudzki.
· omawiano założenia do kodeksu etyki Polskiego Związku Warcabowego, którego uchwalenia będzie wymagało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Ad. 4 Upoważniono prezesa do rozmów w celu uzgodnienia wspólnego terminu i miejsca do rozegrania Drużynowych Mistrzostw Polski I i II Ligi oraz mistrzostw PZSzach, PZBS i GO.

Protokół sporządził
Sylwester Flisikowski