Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc. odbyło się 09 sierpnia 2008 rok w godzinach od 10.00 do 12.00. Obecnych było 27 przedstawicieli klubów, zgodnie z załączoną listą obecności.

Walne Zgromadzenie otworzył i obrady prowadził Prezes PZWarc Tadeusz Kosobudzki. Zgromadzenie zostało uznane za prawomocne.
Do sporządzenia protokołu został wyznaczony Marcin Grzesiak.

W imieniu wnioskodawców Nadzwyczajnego Walnego głos zabrał Jacek Pawlicki, który nie uzasadnił wniosku twierdząc, że wszystko zawarte jest w piśmie które wysłane było do 80 – 90% klubów.

Wobec powyższego uznano, że punkt 1 został wyczerpany.
Przed przystąpieniem do głosowania nad skróceniem kadencji Jacek Pawlicki zakwestionował prawo do głosowania delegata z CROSS Grudziądz i GLZW Michalinowo. Wyżej wymienionych delegatów pozbawiono prawa do głosowania uznając, że nie są czynnymi członkami Związku.

Na wniosek Władysława Daligi delegaci zdecydowali iż jedna osoba fizyczna może reprezentować jednego członka związku. Miało to związek z decyzją 3 klubów (Admirał, TOR Laskowice i Darłowo), które wyznaczyły na swojego delegata tą samą osobę fizyczną (Jacek Pawlicki). Telefonicznie TOR Laskowice i GZ LZS Darłowo zmieniły swoich delegatów odpowiednio na Małgorzatę Skolimowską (Lokator Gniezno) i Tadeusza Malinowskiego (MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki).

W tym punkcie delegaci zdecydowali o głosowaniu tajnym.
Jednogłośnie wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie F. Kondracki i M. Grabski.
Wynik głosowania nad wnioskiem o skrócenie kadencji zarządu:

  • za skróceniem 11 głosów,
  • przeciw 13 głosów,
  • wstrzymał się 1 głos.

Wniosek o skrócenie kadencji zarządu upadł. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Delegatów PZWarc. został wyczerpany. Obrady zostały zamknięte.

Protokół sporządził
Marcin Grzesiak