Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Posiedzenie zarządu PZWarc odbyło się 09 sierpnia 2008 w Mińsku Mazowieckim. Obecni byli wszyscy członkowie. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia przyjęto następujący porządek:

 1. Sprawozdanie z pracy zarządu od ostatniego posiedzenia.
 2. Uchwały w sprawie:
  · zatwierdzenia licencje zawodnicze od nr ... do nr...
  · o wyróżnieniu nagrodami finansowymi medalistów MME.
  · zaopiniowania wniosku FMJD – Sekcja 64.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1 Członkowie zarządu przedstawili krótkie ustne sprawozdania z działań w okresie od ostatniego posiedzenia.
· Pozytywnie oceniono organizację X MME w Szczecinie.
· W związku z wnioskiem o zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów i w związku z kampanią dezinformacji członków związku przez inicjatora akcji postanowiono o systematycznym wyjaśnianiu zarzutów kierowanych przeciw zarządowi (wyjaśnienia wkrótce na stronie PZWarc).

Ad 2 Zarząd podjął uchwały:
· Uchwała nr 18/03/08.
Zatwierdzono Licencje zawodnicze od nr 0733/2008 do nr 0750/2008.
· Uchwała nr 19/03/08.
Postanowiono wyróżnić nagrodami finansowymi medalistów MME, odpowiednio za złoty medal 1000 zł, za srebro 500 zł i za brąz 300 zł.
· Uchwała nr 20/03/08.
Po ponowieniu wniosku przez Sekcję 64 FMJD zarząd pozytywnie zaopiniował kandydaturę Leszka Pętlickiego na sędziego FMJD.

Ad 3 W wolnych wnioskach:

 1. Stanisław Markowski zobowiązał się do przygotowania regulaminu obrad.
 2. Współzawodnictwo klubowe zobowiązał się prowadzić Bartosz Socha.

Protokół sporządził
Sylwester Flisikowski