Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego , które odbyło się 23 maja 2009 r. w Markach, ul. Słoneczna 1, Hotel Mistral.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 3. Sprawozdanie z działalności zarządu za okres od ostatniego posiedzenia.
 4. Uchwała w sprawie:
  · zatwierdzenia licencji zawodniczych do nr 879,
  · zatwierdzenia licencji klubowych do nr 0049,
  · określenia kategorii wiekowych,
  · określenie granic „makroregionów”,
  · zmian w systemie współzawodnictwa,
  · zmian w regulaminach ramowych,
  · przyjęcia regulaminu rozgrywek,
  · kalendarza na 2010 r,
  · przyjęcia członka związku.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie zarządu: T. Kosobudzki, M. Grzesiak, S. Flisikowski, L. Pętlicki, H. Kulik. Nieobecni usprawiedliwieni: S. Markowski i M. Bakuła.

Ad. 2. Po uzupełnieniu porządku o uchwałę określającą kategorie wiekowe porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. W sprawozdaniu z pracy członków zarządu za okres od ostatniego posiedzenia mówiono między innymi o:
·pracy nad nowelizacją ustawy o sporcie i wynikających z tego tytułu konsekwencjach, (wszyscy byli o tym obszernie informowani na stronie www.warcaby.pl)
·dynamicznym rozwoju sportu warcabowego wśród osób niepełnosprawnych,
·powstaniu Mazowieckiego Okręgowego Związku Warcabowego.

Ad. 4. Podjęto uchwały w sprawie:

Uchwała nr 01/02/09

Zatwierdzono licencje zawodnicze do nr 879.

Uchwała nr 02/02/09

Zatwierdzono licencje klubowe do nr 0049.

Uchwała nr 03/02/09

§ 1

Od 1 stycznia 2010 wprowadzono nowy podział na kategorie wiekowe:
· 7-10 lat – młodzik do lat 10,
· 11-13 lat – młodzik do lat 13,
· 14-16 lat – junior młodszy,
· 17-19 lat – junior,
· 20-23 lat – junior starszy.

§ 2

Od 1 stycznia 2010 w rozgrywkach indywidualnych w kategoriach młodzieżowych, zawodnicy z młodszych grup wiekowych mogą przechodzić do grup starszych tylko w wyjątkowych sytuacjach określonych w przepisach Federacji Sportu Młodzieżowego.


Uchwała nr 04/02/09

§ 1

Od 1 stycznia 2010 w celu dostosowania rozgrywek młodzieżowych do przepisów Federacji Sportu Młodzieżowego wprowadzono podział Polski na 4 makroregiony:
· Północ (woj. Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko – Pomorskie, Warmińsko – Mazurskie)
· Południe (woj. Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie),
· Zachód (woj. Lubuskie, Wielkopolskie, Łódzkie),
· Wschód (woj. Mazowieckie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Podlaskie).

§ 2

Za organizację współzawodnictwa w poszczególnych makroregionach odpowiedzialne będą okręgowe związki : Warmińsko-Mazurski, Podkarpacki, Wielkopolski (w rejestracji), Mazowiecki.


Uchwała nr 05/02/09

§ 1

Od 1 stycznia 2010 wprowadzono do kalendarza nowy turniej – międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików (w skrócie MMM). Turniej rozgrywany będzie zarówno w kategorii młodzików do lat 13, jak i młodzików do lat 10 (dawniej orlicy).

§ 2

Od 1 stycznia 2010 wprowadzono do kalendarza nowy turniej – drużynowe mistrzostwa Polski w warcabach 64-polowych w grze błyskawicznej.

§ 3

Od 1 stycznia 2010 wprowadzono do kalendarza drużynowe mistrzostwa Polski w kategoriach młodzieżowych oraz drużynowy puchar Polski w kategoriach młodzieżowych w warcabach 64-polowych.


Uchwała nr 06/02/09

§ 1

Od 1 stycznia 2010 zmieniono regulaminy ramowe rozgrywek o Puchar Polski młodzików 11-13 lat i 7-10 lat (dawniej orlicy).

§ 2

Od 1 stycznia 2010 zmieniono regulamin ramowy drużynowych mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych. Na 4 warcabnicy obowiązkowo musi grać kobieta, zaś mistrzostwa mają charakter otwarty.

§ 3

Od 1 stycznia 2010 zmieniono regulamin ramowy drużynowych mistrzostw Polski oraz drużynowego pucharu Polski w kategoriach młodzieżowych w warcabach 100-polowych. (na wzór DMMP w 64 rozgrywanych w Lipnie w 2009 r.)

§ 4

Od 1 stycznia 2010 zmieniono regulamin ramowy drużynowych mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych w grze błyskawicznej.

§ 5

Od 1 stycznia 2010 zmieniono regulamin ramowy indywidualnych mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych w grze błyskawicznej.

§ 6

Zgodnie z uchwałą nr 05/2009 Walnego Zgromadzenia Delegatów PZWarc, od 1 stycznia 2010 zmieniono regulamin ramowy indywidualnych mistrzostw Polski w warcabach 64-polowych.

§ 7

Przyjęto nowe regulaminy ramowe rozgrywek o mistrzostwo Polski juniorów oraz juniorów młodszych. Nowe regulaminy będą opublikowane i wejdą w życie dopiero po przyjęciu tych kategorii wiekowych do współzawodnictwa przez Federację Sportu Młodzieżowego. Do tego czasu obowiązuję dotychczasowe zasady.

§ 8

Od 1 stycznia 2010 w mistrzostwach Polski kobiet oraz w finale indywidualnych mistrzostw Polski w warcabach 64-polowych obowiązuje załącznik nr 2 (losowanie ruchów i pozycji) do Regulaminu Rozgrywania Zawodów w warcabach 64-polowych na zasadzie minimeczy. Mistrzostwa Polski Kobiet zostaną skrócone do 7 rund i rozegrane w osobnym terminie.

§ 9

Zaktualizowano załącznik 2 (losowanie ruchów i pozycji) do Regulaminu Rozgrywania Zawodów w warcabach 64-polowych na zasadzie minimeczy.


Uchwała nr 07/02/09

Od 1 stycznia 2010 przyjęto regulamin organizacyjny imprez warcabowych.


Uchwała nr 08/02/09

§ 1

Uchwalono kalendarz imprez warcabowych na rok 2010.

§ 2

Ogłoszono konkurs ofert na organizację imprez warcabowych w 2010 r. Na oferty czekamy do 31 sierpnia 2009 r.


Uchwała nr 09/02/09

Na członka związku przyjęto klub:
·UKS „Zawisza” przy SOSW w Miłakowie.

Ad. 5. Wolne wnioski:
·w związku z remontem ośrodka w Szczawnicy nastąpiła zmiana miejsca rozgrywania MPKobiet na Mińsk Mazowiecki.
·przesunięto terminu szkolenia kadry na 11-14 lipca.
·zarząd oczekuje na opinie dotyczące zmian uchwalonych na w/w posiedzeniu.