Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Opłaty stosowane w PZWarc

 1. Składka członkowska zapłacona:
  • do 31 marca    - 300 zł (słownie: trzysta złotych),
  • po 31 marca    - 400 zł (słownie: czterysta złotych).
 2. Składka członkowska dla klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzacych CROSS zapłacona:
  • do 31 marca    - 150 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),
  • po 31 marca    - 400 zł (słownie: czterysta złotych).
 3. Koszt licencji zawodniczej i licencji klubowej - 25 zł (słownie: dwadzieścia złotych), duplikat 20 zł.
   
 4. Koszty związane z ewidencją turniejów - 1 zł (słownie: jeden złoty) od zawodnika.
   
 5. Składka sędziowska (niezależnie od posiadanej klasy) 40 zł (słownie: czterdzieści złotych).
   
 6. Szkolny Instruktor Warcabowy - 40 zł  (słownie: czterdzieści złotych).
  koszt licencji ważnej trzy lata.
   
 7. Wpisowe do turniejów (dotyczy 100 i 64):
  Drużynowe MP - 200 zł (słownie: dwieście złotych), kolejna drużyna z tego samego klubu 150 zł,
  Drużynowe MP kobiet - 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), kolejna drużyna z tego samego klubu 100 zł,
  Półfinały MP-100 - 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych),
  Finał MP - 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt),
  MP kobiet - 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych),
  MP weteranów - 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),
  Indywidualne MP (kobiety i mężczyźni) w grze błyskawiczej i aktywnej - 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),
  Drużynowe MP w grze błyskawicznej (kobiety i mężczyźni) - 100 zł (słownie: sto złotych), 
  Młodzieżowe Drużynowe MP  - 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), kolejna drużyna z tego samego klubu w tej samej grupie 100 zł
  Młodzieżowe MP - 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych),
  Młodzieżowe MP w grze błyskawicznej i aktywnej  - 30 zł (słownie: trzydzieści złotych),
   
 8. Opłaty turniejowe wymienione w p.6 są powiększone o 50% (lecz nie mniej niż 20 zł) dla:
  a) Zawodników niezrzeszonych  
  b) Zawodników z klubów, które mają zaległości w opłatach na rzecz PZWarc. Brak opłaconej składki członkowskiej za rok bieżący w dniu 1 kwietnia i później, uważa się również za zaległość. 

 

Opłaty zostały uchwalone przez Zarząd Polskiego Związku Warcabowego na posiedzeniu w Szczecinie w dniu 29 listopada 2014 i obowiązują od 1go stycznia 2015.