Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

37. Komunikat KT PZWarc z dnia 1 października 2008 za okres do 1 VII 2008 do 30 IX 2008 (ważny do 31 grudnia 2008)

Kwartalny okres obliczeniowy sprawdza się i dobrze funkcjonuje, jak i bieżące zatwierdzanie turniejów. Zdarzyły się jednak w minionym kwartale wyjątki:
· Dwóch sędziów drastycznie przekroczyło termin rozliczenia się z turniejów (Jan Mamet, Stanisław Urbanek).
· Po turnieju w Świeciu skierowałem wniosek do Kolegium Sędziowskiego o ukaranie sędziego Sylwestra Flisikowskiego za poświadczenie nieprawdy (zgodził się firmować swoim nazwiskiem turniej, którego nie sędziował), a Zarząd PZWarc poprosiłem o zajęcie się postawą Leszka Napiontka, który był organizatorem tego turnieju.

Przy okazji tej sprawy pragnę powiadomić wszystkich organizatorów, że na internetowej stronie PZWarc w zakładce Komisja Techniczna pod datą 2008.05.15 w piśmie DO CZŁONKÓW KOLEGIUM SĘDZIWSKIEGO znajduje się wykaz sędziów w którym przy wielu nazwiskach podane są ich adresy elektroniczne. Te same informacje posiadają wszyscy adresaci tego pisma (członkowie KS), Prezes PZWarc Tadeusz Kosobudzki i administrator strony internetowej Bartosz Socha. Aktualniejszy wykaz sporządzałem dla Przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego, Grzegorza Kulmy. Mam nadzieję, że powyższe informacje przydadzą się organizatorom w przypadku jakichkolwiek problemów z obsadą sędziowską turnieju.

Z zadowoleniem informuję, że odnotowuję coraz mniej przypadków nie zatwierdzania kategorii ze względu na brak licencji.

ZAWODNICY - W Centralnym Rejestrze PZWarc na dzień 30 września znajduje się 6008 osób (30 VI - 5937; 31 III - 5889) , z tego 41 (30 VI - 41; 31 III - 38) na liście PRO MEMORIA (Ku Pamięci). Jak dotąd nikt nie upamiętnił tych osób krótkim biogramem. Szkoda, bo za jakiś czas dla wielu warcabistów te nazwiska staną się jedynie pustymi zapisami.

Licencje zawodnicze PZWarc posiada 756 osób, co stanowi 12,6 % ewidencjonowanych warcabistów (30 VI - 732, 12,3 % ; 31 III - 658, 11,2 %).

KLUBY - Na dzień 30 IX w Centralnym Rejestrze PZWarc znajduje się 68 klubów z czego 46 posiada licencję (67,6 %)

SĘDZIOWIE - Na dzień 30 IX w Centralnym Rejestrze PZWarc znajduje się 83 sędziów, z czego numery nadania licencji sędziowskich przyznano 44 osobom. Mam nadzieję, że od przyszłego roku licencje sędziowskie przyjmą materialny kształt, a nie będą jedynie numerami nadania licencji.

W mijającym kwartale ewidencja sędziów w CR PZWarc została uzupełniona o wykaz sędziów z listy Zdzisława Porochnickiego. Zawierał on 60 nazwisk (z czego część pokrywała się z wykazem obecnie aktywnych sędziów). Był to ostatni wykaz sporządzony przez PTW przed powstaniem PZWarc. Po weryfikacji zawartych w nim danych okazało się, że ewidencję przerwano w 1998 roku (ostatnie wpisy dotyczyły osób, które kończyły kurs sędziowski w Mławie 1998.09.29/1998.10.03). Powstała więc luka w ewidencji sięgająca 2006 roku, kiedy Jacek Pawlicki jako Przewodniczący KS zaczął te sprawy porządkować.

Tą lukę częściowo uzupełniają (o trzy kursy) wykazy otrzymane od Leszka Łysakowskiego:
· Jarnołtówek, 2002.07.04/2002.07.1414
· Spalona - Nowa Bystrzyca 2004.03.20/2004.03.21
· MUKSz-W Komandoria Poznań 2005.05.08/2005.05.16

O ile do czasów sprzed wykazu sędziów sporządzonego przez Zdzisława Porochnickiego, a znanych mi jedynie z wykazów otrzymanych od Leszka Łysakowskiego nie ma potrzeby wracać (mają już jedynie znaczenie historyczne, a nie praktyczne), to wymienione powyżej trzy kursy oraz brakujące powinny znaleźć się w CR PZWarc. Wymaga to jednak dalszych poszukiwań i uzgodnień z Kolegium Sędziowskim.

O program CA Pro Warcaby PL - Miałem okazję w tym kwartale współuczestniczyć z nim w dwóch turniejach międzynarodowych. Podczas Turnieju Ziemi Zawkrzeńskiej (v.3.28) sędzia główny przyzwyczajony do swojego programu traktował nasz z niedowierzaniem, zachodziły znaczne różnice między nimi. Natomiast ja przekonałem się, że system kojarzeń w turniejach szwajcarskich jest o wiele bardziej dostosowany do przepisów FMJD. Nasz program okazał się też bardziej funkcjonalnym i lepiej przystosowanym do obsługi turniejów. Miałem satysfakcję, że miałem przyjemność współuczestniczyć niemal na co dzień, a często i parę razy dziennie w najintensywniejszym okresie testowania tego programu, którego twórcą był Pan Adam Curyło z Zabrza. Napisałem "nasz program" w sensie "polski", nie byłem przecież jego współtwórcą, a jedynie konsultantem za sprawą tego czym się zajmuję w PZWarc. W tej roli znalazłem się przypadkowo. Pierwsze rozmowy prowadził z Panem Adamem Jacek Pawlicki, a później gdy zdecydowałem się zająć sprawami ewidencji, dzięki decyzji Zarządu PZWarc doszło do sfinalizowania umowy. Tak więc po trosze dzięki Jackowi Pawlickiemu i Tadeuszowi Kosobudzkiemu mogłem bywać przy narodzinach programu i kolejnych jego wersji.

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Szczecinie były już oficjalnie obsługiwane tym programem (v.3.29). Różnica jaka zaistniała między mną, a sędzią gł. rozstrzygnął na rzecz naszego programu dyrektor turniejów FMJD Henri Macaux. Później zaciekawił się nim dyrektor turniejów młodzieżowych FMJD J. Demasure. Pokazywałem mu różne możliwości programu. Zyskał uznanie, a jedynym problemem była niemożność automatycznego ściągania nim list rankingowych FMJD.

Po Nadzwyczajnym Zjeździe w Mińsku odbytym w sierpniu, Jacek Pawlicki przekazał Adamowi Curyle oficjalny formularz zgłoszeniowy turniejów jaki będzie w przyszłości wymagany w FMJD oraz opisał możliwość elektronicznego ściągania list FMJD. Przekazał mi również dokumentację ewidencyjną z okresu w którym się nią zajmował.

Na zakończenie, jako przewodniczący KT PZWarc, dziękuję wszystkim sędziom i organizatorom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego funkcjonowania Centralnego Rejestru PZWarc i pogłębienia wzajemnej współpracy. Dziękuję też Prezesowi Tadeuszowi Kosobudzkiemu, za bieżące i systematycznie przekazywanie informacji o opłatach licencyjnych., z czym w przeszłości bywały problemy.

Integralną częścią komunikatu są załączniki:
- 37.Kom.KT PZWarc - TURNIEJE 100.xls
- 37.Kom.KT PZWarc - KATEGORIE 100.doc
- 37.Kom.KT PZWarc - TURNIEJE 64.xls
- 37.Kom.KT PZWarc - KATEGORIE 64.doc

W Centralnym Rejestrze PZWarc znajdują się listy rankingowe dotyczące tego komunikatu.

Następny Komunikat ukaże się 1 stycznia 2009.

Ze sportowym pozdrowieniem
Marek Ptak

Kontakt z KT PZWarc:
Marek Ptak
71-472 Szczecin, ul. Łucznicza 62/165
Tel.: (091) 423-82-87
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.