Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

41. Komunikat KT PZWarc z dnia 1 października 2009 za okres od 1 VII 2009 do 30 IX 2009 (ważny do 31 grudnia 2009)

ChessArbiter Pro warcaby - Tradycyjnie, tak jak w poprzednich okresach obliczeniowych, tak i teraz wchodzimy ze zmodernizowaną wersją programu (v.3.42). Jest to bardzo użyteczne narzędzie w pracy sędziego, ale jak to z narzędziami bywa, trzeba na nie uważać. 33.MP Kobiet wykazały, że mimo paru poprawek punktacja pomocnicza "lepszy wynik z wyżej sklasyfikowanym zawodnikiem" jest jeszcze nie do końca dopracowana (pisałem o tym szczegółowo 9 IX 2009). Natomiast Cup Viking rozgrywany w Sztokholmie wykazał, że w turniejach szwajcarskich rozgrywanych systemem rankingowym, program liczy z niewystarczającą dokładnością i na skutek zaokrągleń zdarzały się przestawienia miejsc. Zgodnie z Kodeksem Warcabowym zawodnicy w tym systemie powinni być klasyfikowani wg sumy punktów rankingowych przeciwników (KW. Rozdz. V, punkt 2.7.3).

W dniu 12 IX wspólnie z Jackiem Pawlickim sporządziliśmy listę koniecznych poprawek uszeregowaną w trzy grupy według hierarchii ważności. Otrzymaliśmy obietnicę od programisty Adama Curyły, że do 4 X udostępni kolejną wersję programu do testowania uwzględniającą priorytetowe poprawki. Pozostałe będą uwzględniane w miarę możliwości, a większa ich część dotyczy drobnych usprawnień. Program ten jest bardzo funkcjonalny i budzi zaciekawienie w FMJD, warto więc go dopieszczać. Przy okazji tradycyjnie proszę sędziów o zgłaszanie do KT PZWarc własnych uwag i spostrzeżeń. Pan Adam w wolnych chwilach uwzględnia istotne propozycje zmian.

Sprawy organizacyjne

1. Proszę sędziów o podawanie w sprawozdaniu turniejowym informacji o dokonaniu (bądź nie) opłaty turniejowej przez organizatora. Samo pytanie o to organizatora, może być dla niego przypomnieniem. Obowiązuje 7-dniowy termin rozliczenia turnieju. Z powodu braku opłaty turniejowej nie zatwierdzono w tym kwartale wyników dwóch turniejów.

2. Zawodnicy i działacze nie uaktualniają swoich danych, a gdy zachodzi potrzeba powstają problemy ze skomunikowaniem się. Zdarzają się sytuacje o nie informowaniu o zmianie klubu (obowiązuje Regulamin Przynależności Klubowej).

3. Od nadchodzącego kwartału turnieje klasyfikacyjne proszę przekazywać do KT PZWarc wyłącznie za pośrednictwem programu CA Pro warcaby do Centralnego Rejestru PZWarc. Pliki turniejowe przekazane w inny sposób nie będą zatwierdzane. Nazbyt często przekazywano mi pliki z nieaktualnymi danymi, a ostatnio nawet niekompletny. Przed elektroniczną rejestracją koniecznie należy dokonać porównania danych z Centralnym Rejestrem.

4. Każdy z licencjonowanych sędziów ma imienną wersję programu CA Pro. Za przekazanie wyników odpowiada sędzia główny, a posługiwanie się przez niego cudzym programem jest nielegalne. Z tego powodu pliki przekazywane za pośrednictwem cudzych programów nie będą uwzględniane.

Trudna współpraca KT PZWarc z Kolegium Sędziowskim

1. W dniu 29 VII skierowałem apel (uzupełniony 31 VII) do Zarządu PZWarc oraz członków Kolegium Sędziowskiego i KT PZWarc o wspólne przełamanie impasu, który ujawnił się dotkliwie podczas zatwierdzania Międzynarodowego Turnieju Ziemi Zawkrzeńskiej na skutek funkcjonowania dwóch sprzecznych dokumentów. W sprawie tej wypowiedzieli się wszyscy członkowie KT PZWarc, a z ramienia KS Marek Maćkowiak i ja. Przewodniczący KS Grzegorz Kulma oraz członkowie Jan Kotek i Leszek Łysakowski nie wypowiedzieli się do dzisiaj w poruszonej sprawie, praktycznie uniemożliwiając jej załatwienie. W dniu 4 VIII, powróciłem do powyższej sprawy i skierowałem do publikacji "Nowe inicjatywy KT PZWarc. Dwie sprawy do uregulowania". Dotyczyły wspomnianej wyżej sprzeczności w dokumentach i turniejów międzynarodowych w powiązaniu z klasyfikacja PZWarc w Centralnym Rejestrze. Na podstawie sformułowanej tam interpretacji rozliczyłem wymieniony turniej. Ze strony KS wciąż brak reakcji.

2. W dniu 3 VIII pisałem do KS w sprawie nie rozpatrzonych wniosków o nadanie wyższej klasy sędziowskiej (z 4 i 8 I), o nie rozpatrzonym wniosku o ukaranie sędziego (z 6 IV). Zwracałem się też o opublikowanie protokołu z posiedzenia KS w Dąbkach które odbyło się podczas Drużynowych Młodzieżowych MP w tym roku (mam sprzeczne wiadomość na temat czy coś takiego się odbyło - natomiast faktem jest że wciąż tego sprawozdania w Internecie nie ma, jak i śladów jakiejkolwiek działalności KS w tym roku).

3. Jedyne czym KS się zajmował była obsada sędziowska turniejów, widziałem projekt na pierwsze półrocze, ale obowiązującej wersji już nie. Dzisiaj kończy się kwartał drugiego półrocza, a tym razem nie ma nawet projektu.

Ciężko mi o tym pisać, bo sam jestem członkiem KS. Praca w KT PZWarc wystarczająco pochłania mój czas. Leżała mi na sercu sprawa licencji sędziowskich. Chciałem coś pchnąć dodatkowo do przodu, wystąpiłem o upoważnienie do Przewodniczącego KS by zająć się tym tematem - bez odpowiedzi. Zostało tak jak jest.

TROCHĘ STATYSTYKI (dane CR PZWarc)

ZAWODNICY (PRO MEMORIA)
31 III 30 VI 30 IX 31 XII
2008 5889 (38) 5937 (41) 6008 (41) 6039 (41)
2009 6083 (41) 6150 (41) 6184 (41)
LICENCJE ZAWODNICZE (% ewidencjonowanych warcabistów)
2008 658 (11,2%) 732 (12,3%) 756 (12,6%) 774 (12,8%)
2009 833 (13,7%) 906 (14,7%) 946 (15,3%)
KLUBY (kluby z licencją)
2008 68 (43) 68 (45) 68 (46) 68 (46)
2009 65 (45) 66 (46) 67 (48)
SĘDZIOWIE (sędziowie z numerami licencyjnymi)
2008 123 (57)
2009 125 (59) 125 (59) 125 (60)

Na zakończenie, jako przewodniczący KT PZWarc, dziękuję wszystkim sędziom i organizatorom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego funkcjonowania Centralnego Rejestru PZWarc i pogłębienia wzajemnej współpracy.

Integralną częścią komunikatu są załączniki:
- 41.Kom.KT PZWarc - TURNIEJE 100.xls
- 41.Kom.KT PZWarc - KATEGORIE 100.doc
- 41.Kom.KT PZWarc - TURNIEJE 64.xls
- 41.Kom.KT PZWarc - KATEGORIE 64.doc

W Centralnym Rejestrze PZWarc znajdują się listy rankingowe dotyczące tego komunikatu.

Następny Komunikat ukaże się 1 stycznia 2010.

Ze sportowym pozdrowieniem
Marek Ptak

Kontakt z KT PZWarc:
Marek Ptak
71-472 Szczecin, ul. Łucznicza 62/165
Tel.: (091) 423-82-87
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.