Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Lista rankingowa A: znajdują się na niej wszyscy zawodnicy, którzy na koniec okresu obliczeniowego mieli rozegranych minimum 30 partii z zawodnikami klasyfikowanymi. Jeżeli zawodnik nie rozegrał żadnej ocenianej partii w okresie 3 lat, zostaje przeniesiony do listy zawodników nieaktywnych.

Lista rankingowa B: znajdują się na niej wszyscy zawodnicy, którzy na koniec okresu obliczeniowego mieli rozegranych od 9 do 29 partii z zawodnikami klasyfikowanymi. Jeżeli zawodnik pozostający na liście B nie rozegrał żadnej partii z zawodnikami klasyfikowanymi w okresie 3 lat to zostaje z listy B przeniesiony na listę rankingową N.

Lista rankingowa N: znajdują się na niej zawodnicy nieaktywni, którzy będąc na liście rankingowej A lub B nie rozegrali żadnej ocenianej partii w okresie 3 lat. Po 10 latach nieaktywności zawodnik zostaje wykreślony z listy.

Lista techniczna: znajdują się na niej zawodnicy, którzy na koniec okresu obliczeniowego rozegrali od 1 do 8 partii z zawodnikami klasyfikowanymi. Jeżeli zawodnik z tej listy nie rozegrał w ciągu 3 lat żadnej partii z zawodnikami klasyfikowanymi, to zostaje z niej wykreślony. Lista nie podlega publikacji.