Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

38. Komunikat KT PZWarc z dnia 1 stycznia 2009 za okres od 1 X 2008 do 31 XII 2008 (ważny do 31 marca 2009)

Śpieszę na samym wstępie poinformować, że ukazała się nowa wersja programu CA Pro warcaby PL (v. 3.30). Pan Adam Curyło zrobił nam miłą niespodziankę na Nowy Rok. Teraz przy pomocy tego programu można ściągać listy rankingowe FMJD i kobiece listy rankingowe FMJD na podobnych zasadach jak sędziowie robili to w przypadku list PZWarc. Znakomicie usprawni to obsługę turniejów międzynarodowych. Temat ten przewijał się od początków opracowywania tego programu, a po raz pierwszy oficjalnie prowadzone przy pomocy tego programu 10. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy rozgrywane na początku sierpnia w Szczecinie wykazały silną potrzebę zajęcia się tym tematem. Tuż po Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Jacek Pawlicki przekazał informacje umożliwiające rozpoczęcie pracy nad tematem, który się w obecnej wersji programu sfinalizował. Do skorygowania pozostał jeszcze jeden z punktów pomocniczej klasyfikacji ("lepszy wynik z wyżej klasyfikowanym zawodnikiem"). Temat ten wypłynął na przełomie marca i kwietnia, a dotychczas był rozwiązywany za pomocy ręcznego Tie Break. Natomiast Finał 32.MP uzmysłowił mi potrzebę rozszerzenia z 5 do 6 możliwości nastawienia kryteriów pomocniczych (szczególnie widoczną w turniejach kołowych z przewagą).

Mamy za sobą już cały kalendarzowy rok rozliczany w kwartalnym systemie (za wyjątkiem dłuższego I kwartału, liczonego od 20 XI). Skrócony do 7 dni okres rozliczenia się z turnieju dobrze funkcjonuje i sędziowie terminowo wywiązują się ze swoich obowiązków, często jeszcze tego samego lub następnego dnia po turnieju wysyłając pliki turniejowe ze sprawozdaniami do rejestracji w Centralnym Rejestrze PZWarc. Bywają jednak wyjątki jak 14. Drużynowe MP Szkół Podstawowych i 9. D MP Gimnazjów rozgrywanych w Leśnych Wrotach. Część turniejów bywa jedynie zamieszczana na serwerze ChessArbitra, bez zgłaszania do CR PZWarc, mam nadzieję, że nie jest to pomyłka, a świadoma rezygnacja z zatwierdzenia wyników turnieju. Poprzednio wielokrotnie wyjaśniałem, że są to dwie różne i odrębne czynności.

Sprawa poruszona w poprzednim Komunikacie, a dotycząca turnieju w Świeciu, znalazła swoje częściowe rozstrzygnięcie w Kolegium Sędziowskim w dniu 14 listopada. Sędzia został ukarany zawieszeniem w swoich czynnościach do 15 lutego 2009 z powodu poświadczenia nieprawdy. Celowo nie wymieniam nazwiska, bo sprawa była wystarczająco nieprzyjemna dla ukaranego i nie jest moim celem piętnowanie go, ale poruszam ją ku przestrodze dla innych, bo bycie sędzią zobowiązuje do odpowiednich zachowań, które nie powinny podważać własnej wiarygodności.

Przy okazji tego Komunikatu pragnę zaapelować do działaczy klubowych, aby przed wysłaniem zawodnika na turnieje podlegające klasyfikacji w CR PZWarc, dopilnować by posiadał on aktualną licencję (część licencjonowanej młodzieży wchodzi już w okres pełnoletniości) jak i aktualne orzeczenie lekarskie (ich ważność wygasa po półrocznym okresie). Mam tu szczególnie na myśli czekające nas na przełomie stycznia i lutego Młodzieżowe MP. Zawodnicy bez licencji stawiają organizatorów i sędziów przed dylematem, nie dopuścić takiego zawodnika do mistrzostw, albo dopuszczając, obniżyć rangę turnieju i tym samym pozbawić pozostałych uczestników możliwości zdobycia normy na pierwszą kategorię lub tytuł (Kodeks Warcabowy, Rozdz. IV, 6.2.3).

Teraz trochę statystyki:

ZAWODNICY - W Centralnym Rejestrze PZWarc na dzień 31 XII znajduje się 6039 osób (30 IX - 6008; 30 VI - 5937; 31 III - 5889) , z tego 41 (30 IX - 41; 30 VI - 41; 31 III - 38) na liście PRO MEMORIA (Ku Pamięci). Pani Maria Moldenhawer-Frej jako pierwsza przysłała biogram swego męża Romualda Freja

Licencje zawodnicze PZWarc posiada 774 osób, co stanowi 12,8 % ewidencjonowanych warcabistów (30 IX - 756, 12,6%; 30 VI - 732, 12,3 % ; 31 III - 658, 11,2 %).

KLUBY - Na dzień 31 XII w Centralnym Rejestrze PZWarc, tak jak poprzednio, znajduje się 68 klubów z czego 46 posiada licencję (67,6 %)

SĘDZIOWIE - Na dzień 31 XII w Centralnym Rejestrze PZWarc znajduje się 123 sędziów (30 IX - 83), z czego numery nadania licencji sędziowskich posiada 57 osób (30 IX - 44). Moja nadzieja, że od przyszłego roku licencje sędziowskie przyjmą materialny kształt były nazbyt optymistyczne, wciąż sędziowie posiadają jedynie numery nadania licencji.

W tym kwartale wykaz sędziów w CR PZWarc została uzupełniony o kursantów trzech kursów:
· Jarnołtówek, 2002.07.04/2002.07.1414
· Spalona - Nowa Bystrzyca 2004.03.20/2004.03.21
· MUKSz-W Komandoria Poznań 2005.05.08/2005.05.16

Pochodzą one z końcówki listy otrzymanej od Leszka Łysakowskiego, która częściowo zapełnia lukę między 60 osobową listą Zdzisława Porochnickiego (kończy się kursem w Mławie, 1998.09.29/1998.10.03 - miałem nadzieję, że sięga okresu przekształcania PTW w PZWarc), a rokiem 2006, w którym Jacek Pawlicki jako przewodniczący KS zaczął porządkować ewidencję sędziów. Nie wykorzystałem ogromnej części danych archiwalnych zgromadzonych przez Leszka Łysakowskiego, a poprzedzających swoją treścią listę Porochnickiego. W dniu 15 grudnia otrzymałem wykaz sędziów od Jan Kotka, który stanowił ostatnią nadzieję uzupełnienia luk sprzed powstania PZWarc, jednak materiał ten nie wychodził poza dane przekazane przez Leszka Łysakowskiego. Na tym zamykam okres archiwalny dotyczący sędziów. Uważam, że dalsze uzupełnianie archiwalnej ewidencji sędziowskiej w Centralnym Rejestrze PZWarc może odbywać się drogą indywidualną za pośrednictwem i zgodą Kolegium Sędziowskiego. Archiwalny wykaz sędziów (nie objętych ewidencją CR PZWarc) przekazałem Przewodniczącemu KS Grzegorzowi Kulmie.

W dniu 23 listopada zakończył się kurs sędziowski w Horyńcu-Zdroju. Nie spełniał on wszystkich wymogów określonych szczegółowo w Biuletynach Kolegium Sędziowskiego oraz Kodeksu Warcabowego (Rozdz. IV, punkt 6.4) i z tego powodu został warunkowo zaliczony. Pod wieloma względami był podobny do poprzednich. Mam nadzieję, że następne kursy będą odbywać w ścisłej współpracy z Kolegium Sędziowskim i będą spełniać określone standardy.

Na zakończenie, jako przewodniczący KT PZWarc, dziękuję wszystkim sędziom i organizatorom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego funkcjonowania Centralnego Rejestru PZWarc i pogłębienia wzajemnej współpracy.

Integralną częścią komunikatu są załączniki:
- 38.Kom.KT PZWarc - TURNIEJE 100.xls
- 38.Kom.KT PZWarc - KATEGORIE 100.doc
- 38.Kom.KT PZWarc - TURNIEJE 64.xls
- 38.Kom.KT PZWarc - KATEGORIE 64.doc

W Centralnym Rejestrze PZWarc znajdują się listy rankingowe dotyczące tego komunikatu.

Następny Komunikat ukaże się 1 kwietnia 2009.

Z okazji nadchodzącego Nowego 2009 Roku wszystkim zawodnikom, działaczom i sędziom oraz entuzjastom, miłośnikom i sympatykom sportu warcabowego, jak i samych warcabów życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia i satysfakcji

Marek Ptak

Kontakt z KT PZWarc:
Marek Ptak
71-472 Szczecin, ul. Łucznicza 62/165
Tel.: (091) 423-82-87
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.