Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

39. Komunikat KT PZWarc z dnia 1 kwietnia 2009 za okres od 1 I 2008 do 31 III 2008 (ważny do 30 czerwca 2009)

NOWINKI TECHNICZNE - Tak jak poprzednio, tak i tym razem, na przełomie nowego okresu rozliczeniowego Pan Adam Curyło udostępnił nam (22 III) nową wersję programu CA Pro warcaby PL (v. 3.36). Zmieniła się trochę szata graficzna (w moim odczuciu, jest bardziej przejrzysta). Nowością jest możliwość sporządzania i wysyłania bezpośrednio z programu raportów turniejowych do FMJD. Poprawiono algorytm obliczania punktacji pomocniczej (lepszy wynik z wyżej sklasyfikowanym zawodnikiem) i przy tej okazji proszę sędziów o przetestowanie jego funkcjonowania i zgłaszania ewentualnych uwag. Poprawiono też algorytm kojarzenia systemem szwajcarskim i dokonano paru drobniejszych modernizacji. Zakres wprowadzonych zmian wyświetli się podczas automatycznej aktualizacji programu przy ściąganiu nowych list rankingowych. Poprzednio wprowadzona możliwość ściągania programem list rankingowych FMJD oraz obecnie sporządzania i wysyłania raportów turniejowych do FMJD była możliwa dzięki dobrej współpracy z Jackiem Pawlickim. Obecnie trwają prace nad umożliwieniem liczenia tytułów FMJD przez program. Da to nam możliwość bezpośredniej informacji, czy w turniejach międzynarodowych, organizowanych w kraju, ktoś uzyskał normę na jakiś międzynarodowy tytuł, a samemu programowi lepszą promocję. Przy tej okazji zweryfikowano i uzupełniono ewidencję wszystkich zawodników krajowych notowanych na listach FMJD, a w ewidencji CR PZWarc dopisano ich numery ewidencyjne FMJD. Od Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Szczecinie sprawy ewidencyjne uzgadniane są na bieżąco z FMJD. Od Jacka Pawlickiego otrzymałem komplet przepisów FMJD ze wszystkimi aneksami. Tak dzieje się w przypadku warcabów (warcabów stupolowych), natomiast takich kontaktów brakuje z międzynarodową sekcją warcabów 64-polowych. Indywidualnie i poprzez krajowych działaczy tej sekcji wysyłałem zweryfikowaną listę naszych zawodników z poprawkami pisowni polskich nazwisk i prośbą o udostępnienie przepisów dotyczących liczenia rankingów (które budziły moje zdziwienie) i nadawania tytułów międzynarodowych, ale pozostało to bez konkretnej odpowiedzi. Zjazd w Kaliningradzie napawał mnie optymizmem, ale osobiście nie odczuwam po nim żadnej zmiany w oczekiwanym zakresie.

 

W dniu 28 marca wysłałem do Pana Adama wykaz propozycji i zmian programie CA Pro warcaby PL i współpracującym z nim CR PZWarc. Przy tej okazji dziękuję za zaangażowanie, uwagi i spostrzeżenia nadsyłane przez Leszka Stefanka, Bartka Sochę i Jacka Pawlickiego.

ZMIANY PRZEPISÓW - W poprzednim Komunikacie napisałem:

„... pragnę zaapelować do działaczy klubowych, aby przed wysłaniem zawodnika na turnieje podlegające klasyfikacji w CR PZWarc, dopilnować by posiadał on aktualną licencję (część licencjonowanej młodzieży wchodzi już w okres pełnoletniości) jak i aktualne orzeczenie lekarskie (ich ważność wygasa po półrocznym okresie). Mam tu szczególnie na myśli czekające nas na przełomie stycznia i lutego Młodzieżowe MP. Zawodnicy bez licencji stawiają organizatorów i sędziów przed dylematem, nie dopuścić takiego zawodnika do mistrzostw, albo dopuszczając, obniżyć rangę turnieju i tym samym pozbawić pozostałych uczestników możliwości zdobycia normy na pierwszą kategorię lub tytuł (Kodeks Warcabowy, Rozdz. IV, 6.2.3).″

Powyższy apel zamiast zdyscyplinowania, przyniósł efekt odwrotny od pożądanego. W Starym Licheniu w „Sprawozdaniu Komisji Wniosków i Uchwał ...″ napisano:

03/09 - Wycofać z Kodeksu Warcabowego punkt 6.2.3.

Cóż młodzież rośnie, a wraz z nią apetyt na coraz wyższe kategorie i tytuły. Teraz zdemontowano wymogi na normę na jedynkę, a w przyszłym pewnie przyjdzie kolej na normy kandydackie, a może i wyższe. Nie było mnie przy głosowaniu nad tym wnioskiem, więc mam okazję teraz wyrazić swoje odczucia i narazić się większości Delegatów na Walne Zgromadzenie PZWarc, gdzie merytoryczną dyskusję zdominował populizm. W zeszłym roku wprowadzałem pewne standardy ze wcześniejszym przygotowaniem wniosków zmian i ich uzasadnieniem i publikacją. Teraz (jak wcześniej bywało) wystarczył głos z sali, aby cokolwiek uchwalić.

W Kodeksie Warcabowym jest wiele odniesień do Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym, w związku z tym widzę konieczność zamieszczenia linku do niej na stronie internetowej PZWarc. Dzięki temu wielu działaczy uzyska do niej łatwiejszy dostęp i dyskusje nad naszym prawem może będą bardziej merytoryczne. Ustawa ta może się nam podobać lub nie, ale jest nadrzędną nad naszymi uchwałami. Właściwą drogą jest próba doprowadzenia do zmian Ustawy, a błędną wprowadzanie sprzeczności.

Oto inne przykłady nadmiernego populizmu

07/09 - Dodanie do Regulaminu KS punktu 2.5. W wyjątkowych umotywowa-nych sytuacjach kolegium sędziów podejmie decyzję o dopuszczeniu do szkole-nia osoby bez III kat. Warcabowej i w takim przypadku nie obowiązuje punkt 2.3. Regulaminu KS

08/09 - Dodanie do Regulaminu KS punktu 3.6. W wyjątkowych umotywowa-nych sytuacjach Kolegium Sędziów podejmie decyzję o nadaniu klasy sędziows-kiej z pominięciem niektórych warunków uzyskania wyższej klasy.

Punkty te nie dotyczą zakresu prac KT PZWarc, więc pozostawiam to do lepiej merytorycznie przygotowanego gremium, którego przewodniczącego nie widział na Walnym.

TERMINOWOŚĆ I DYSCYPLINA - Tak jak poprzednio, obserwuję z uznaniem, że zdecydowana większość sędziów i organizatorów wywiązuje się z obowiązków i nie sprawia problemów w pracy KT PZWarc, ale i tym razem zdarzyły się przykre wyjątki. Jeden z sędziów głównych pełnił obowiązki sędziego bez uregulowania bieżącej opłaty sędziowskiej. Inny z sędziów nie przysłał z ważnego turnieju klasyfikacyjnego pliku turniejowego i sprawozdania. W tym zakresie uzyskałem pomoc od kolegi Sylwestra Flisikowskiego. Dzięki temu mogłem w terminie wysłać materiały turniejowe do FMJD, z prośbą warunkowego ich zaliczenia i zobowiązania, że do końca tego miesiąca sędzia główny nadeśle sprawozdanie. Dzięki temu turniej został uwzględniony, a startujące w nim osoby mają uwzględnione partie do rankingu międzynarodowego. Do takich, jak wymienione sytuacje, nie powinno dochodzić w przyszłości. Sędziowie warcabowi powinni znać swoje obowiązki i być przykładem dla całego środowiska warcabowego.

Teraz trochę statystyki:

ZAWODNICY - W Centralnym Rejestrze PZWarc na dzień 31 III znajduje się 6083 osoby (31 III 08 - 5889; 30 VI 08 - 5937; 30 IX 08 - 6008; 31 XII 09 - 6039) , z tego 41 (31 III 08 - 38; 30 VI 08 - 41; 30 IX 08 - 41; 31 XII 08 - 41;) na liście PRO MEMORIA (Ku Pamięci). Licencje zawodnicze PZWarc posiada 833 osób, co stanowi 13,7 % ewidencjonowanych warcabistów (31 III 08 - 658, 11,2 %; 30 VI 08 - 732, 12,3 % ; 30 IX 08 - 756, 12,6%; 31 XII 08 - 774, 12,8%).

KLUBY - Na dzień 31 III w Centralnym Rejestrze PZWarc znajduje się 65 klubów (31 XII 08 - 68 klubów). Te trzy wyrejestrowane kluby to:
· G-LZW Michalinowo lic. 0035/2007
· WKS Admirał Szczecin, lic. 0001/2007
· WKS Złote Piony Bielawa, lic. 008/2007

Wyrejestrowano je na mocy decyzji Zarządu PZWarc, z dnia 30 stycznia 2009 roku. Z grona pozostałych klubów licencje ma 45.

SĘDZIOWIE - Na dzień 31 III w Centralnym Rejestrze PZWarc znajduje się 125 sędziów (31 XII 2008 - 123), z czego numery nadania licencji sędziowskich posiada 59 osób (30 XII 08 - 57). Tegoroczne opłaty sędziowskie uiściło 37 sędziów.

W dniu 8 grudnia 2008 klasę sędziowską IA (sędziego międzynarodowego) przyznano Jackowi Pawlickiemu (na wniosek FMJD, przy pozytywnej opinii Zarządu PZWarc)

Na posiedzeniu Zarządu PZWarc (2008.08.09) podjęto Uchwałę nr 20/03/08 następującej treści:

„Po ponowieniu wniosku przez Sekcję 64 FMJD zarząd pozytywnie zaopiniował kandydaturę Leszka Pętlickiego na sędziego FMJD.″

KT PZWarc nie otrzymała żadnej informacji, na temat skutków tej uchwały.

W Starym Licheniu odbyło się posiedzenie Kolegium Sędziowskiego w trzyosobowym składzie). Rozpatrywano między innymi dwa wnioski o podwyższenie klasy sędziowskiej Leszkowi Stefankowi i Mirosławowi Grabskiemu. Wnioski zaopiniowano pozytywnie, ale do dnia dzisiejszego do KT PZWarc nie dotarło sprawozdanie z KS.

Licencje sędziowskie wciąż nie przyjęły materialnej formy i sędziowie posługują się jedynie nadanymi numerami licencyjnymi. W dniu 24 marca zwróciłem się do Przewodniczącego KS Grzegorza Kulmy o upoważnienie w sprawach przygotowań do druku licencji. Uzyskałem deklarację pomocy u Prezesa PZWarc Tadeusza Kosobudzkiego, natomiast ze strony KS nie mam jeszcze odpowiedzi. W tej sprawie wypowiedzieli się częściowo jedynie członkowie Leszek Łysakowski i Marek Maćkowiak.

Na zakończenie, jako przewodniczący KT PZWarc, dziękuję wszystkim sędziom i organizatorom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego funkcjonowania Centralnego Rejestru PZWarc i pogłębienia wzajemnej współpracy.

Integralną częścią komunikatu są załączniki:
- 39.Kom.KT PZWarc - TURNIEJE 100.xls
- 39.Kom.KT PZWarc - KATEGORIE 100.doc
- 39.Kom.KT PZWarc - TURNIEJE 64.xls
- 39.Kom.KT PZWarc - KATEGORIE 64.doc

W Centralnym Rejestrze PZWarc znajdują się listy rankingowe dotyczące tego komunikatu.

Następny Komunikat ukaże się 1 lipca 2009.

Ze sportowym pozdrowieniem
Marek Ptak

Kontakt z KT PZWarc:
Marek Ptak
71-472 Szczecin, ul. Łucznicza 62/165
Tel.: (091) 423-82-87
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.