Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

§ 1

 1. Niniejszy regulamin stosuje się wobec członków, organów, sędziów, działaczy, zawodników oraz klubów zrzeszonych w Polskim Związku Warcabowym.
 2. Przewinieniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie Statutu, uchwał, zarządzeń, regulaminów, orzeczeń organów Polskiego Związku Warcabowego, a także przepisów gry warcabowej.

§ 2

 1. Za popełnione przewinienia nakłada się kary dyscyplinarne, które mogą być łączone.
 2. W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się jedną karę łączną za wszystkie przewinienia.

§ 3

 1. Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące organy:
  1. Zarząd Polskiego Związku Warcabowego,
  2. Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Warcabowego,
  3. Polskie Kolegium Sędziów Warcabowych w zakresie dotyczących spraw sędziowskich,
  4. Zarządy Okręgowych Związków Warcabowych w stosunku do klubów biorących udział w zawodach na szczeblu okręgu,
  5. Zarządy klubów.
 2. Pozostałe organy Polskiego Związku Warcabowego i Okręgowych Związków Warcabowych mają prawo składania wniosków do organów orzekających o wszczęciu postępowania.