Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

§ 4

 1. Kary dyscyplinarne dzieli się na:
  1. kary zasadnicze,
  2. kary dodatkowe,
 2. Kary dyscyplinarne orzekane w stosunku do klubów:
  1. kary zasadnicze:
   • kara pieniężna,
   • zawieszenie w prawach,
   • pozbawienie członkostwa w Polskim Związku Warcabowym lub licencji,
   • zakaz rozgrywania w określonym czasie lub w określonej imprezie warcabowej meczy klubowych,
   • weryfikacja meczu jako walkower,
   • zakaz dokonywania transferów,
   • przeniesienia drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
  2. kary dodatkowe:
   • zakaz reprezentowania w rozgrywkach międzynarodowych,
   • pozbawienie drużyny tytułu Mistrza Polski, vice-mistrza Polski, zdobywcy Pucharu Polski lub innego o charakterze drużynowym,
 3. Kary dyscyplinarne w stosunku do innych podmiotów i osób:
  1. kary zasadnicze:
   • upomnienie – do tej kary wlicza się również karę upomnienia żółtą i czerwoną kartką jeśli kodeks warcabowy będzie to przewidywał,
   • nagana,
   • kara pieniężna - dotyczy tylko zawodników pełnoletnich, sędziów, trenerów i działaczy,
   • dyskwalifikacja na określoną ilość zawodów, na określony typ lub miejsce zawodów, na określony czas lub dożywotnio,
   • zawieszenie lub pozbawienie licencji zawodnika, trenera, sędziego, skreślenie z listy sędziów.
  2. kary dodatkowe:
   • zakaz wyjazdu za granicę w celach sportowych na oficjalne zawody,
   • wykluczenie z kadry narodowej,
   • zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w Polskim Związku Warcabowym, w okręgowym związku warcabowym, w klubach lub sekcjach warcabowych,
   • odsunięcie sędziego od prowadzenia zawodów,
   • obniżenie klasy sportowej, pozbawienie sędziego prawa do sędziowania, pozbawienia licencji.