Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

§ 6

 1. Osoby podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej według przepisów niniejszego regulaminu, które w czasie zawodów (na sali gry, widowni lub w obrębie obiektu sportowego) popełniają przewinienie podlegają karom dyscyplinarnym w wymiarze:
  1. za niesportowe zachowanie w czasie spotkania, turnieju wobec zawodnika, widzów, osób funkcyjnych – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 do 6 miesięcy,
  2. za naruszenie nietykalności cielesnej zawodnika, trenera, działacza w czasie lub poza grą – kara dyskwalifikacji od 6 do 24 miesięcy,
  3. za przebywanie na terenie obiektu sportowego oraz miejsca zakwaterowania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, używanie lub rozprowadzanie narkotyków i inne niewłaściwe zachowanie lub zakłócanie porządku – od nagany do kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 24 miesięcy lub kara pieniężna i kary dodatkowe,
  4. za brak książeczek zdrowia lub aktualnej adnotacji o stanie zdrowia zawodnika, brak opieki medycznej na zawodach oraz niedopełnienie innych obowiązków z tym związanych określonych aktualnymi przepisami:
   • wobec klubów – kara pieniężna do wysokości 3-krotnej wysokości podstawowej rocznej składki klubowej,
   • wobec innych osób – od kary upomnienia do 3 miesięcy zawieszenia lub dyskwalifikacji.
  5. za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub zawodnika pod obcym nazwiskiem albo z fałszywymi danymi osobowymi:
   • wobec klubów – walkower oraz kara pieniężna do 5-krotnej wysokości podstawowej rocznej składki klubowej,
   • obec zawodników – od 2 do 12 miesięcy dyskwalifikacji
   • la innych osób funkcyjnych – od 6 do 12 miesięcy dyskwalifikacji
  6. za odmowę rozpoczęcia gry lub przerwanie gry z winy zawodnika, drużyny:
   • klubom – walkower oraz kara pieniężna do wysokości 3-krotnej wysokości podstawowej rocznej składki klubowej,
   • obec zawodników – od kary nagany do 12 miesięcy dyskwalifikacji,
   • wobec innych osób funkcyjnych – od kary upomnienia do 6 miesięcy zawieszenia od pełnienia funkcji.
  7. za usiłowanie lub zniekształcenie wyniku sportowego w zawodach w zamian za korzyści materialne lub z innych pobudek sprzecznych z zasadami sportowymi wymierza się kary:
   • klubom – walkower oraz kara pieniężna do wysokości 5-krotnej wysokości podstawowej rocznej składki klubowej,
   • wobec zawodników – karę dyskwalifikacji od 3 miesięcy wzwyż,
   • wobec działaczy i sędziów – dyskwalifikacja od 3 do 12 miesięcy.
  8. za niewłaściwe zachowanie się w czasie pobytu za granicą w związku z działalnością sportową, naruszenie przepisów celno-dewizowych – od kary nagany do kary dyskwalifikacji do 24 miesięcy oraz kary dodatkowe,
  9. za brak lub nieterminowe przekazywanie dokumentacji sędziowskiej, celowe zniekształcenie wyników zawodów i inne przewinienia wynikające z niewłaściwego prowadzenia zawodów: – od kary nagany, zawieszenia w czynnościach, pozbawienia licencji, skreślenia z listy sędziów do kary dyskwalifikacji od 1 do 12 miesięcy oraz kary dodatkowe.
  10. za spowodowanie zagrożenia życia innych uczestników zawodów oraz temu inne podobne wykroczenia mogą być karane dożywotnią dyskwalifikacją, zarówno zawodnicy jak działacze, czy sędziowie.