Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

§ 7

 1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
  1. organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych I instancji są:
   • Zarząd klubu w stosunku do zawodników i działaczy klubowych,
   • Wojewódzkie Komisje Dyscyplinarne Okręgowych Związków Warcabowych w stosunku do zawodników, działaczy i klubów uczestniczących w rozgrywkach na tym szczeblu rozgrywek,
   • Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Warcabowego w stosunku do wszystkich klubów i zawodników oraz działaczy uczestniczących w rozgrywkach szczebla centralnego.
   • Polskie Kolegium Sędziów Warcabowych w stosunku do wszystkich sędziów.
   • Wojewódzkie Kolegia Sędziów Warcabowych w stosunku do sędziów sędziujących na turniejach o charakterze wojewódzkim i niższym
 2. Postępowanie dyscyplinarne wobec członków władz Polskiego Związku Warcabowego w I instancji toczy się przed Zarządem Polskiego Związku Warcabowego.

§ 8

 1. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych II instancji są:
  1. Wojewódzkie Komisje Dyscyplinarne Okręgowych Związków Warcabowych od orzeczeń zarządów klubów uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu województwa.
  2. Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Warcabowego od orzeczeń Wojewódzkich Komisji Dyscyplinarnych Okręgowych Związków Warcabowych.
  3. Polskie Kolegium Sędziów Warcabowych od orzeczeń Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Warcabowych.
  4. Zarząd Polskiego Związku Warcabowego od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Warcabowego i Polskiego Kolegium Sędziów Warcabowych.

§ 9

 1. Od orzeczeń wydanych w I instancji przysługuje odwołanie do organów II instancji. Na wniosek ukaranego organ II instancji może wstrzymać wykonanie kary, aż do jej uprawomocnienia.

§ 10

 1. Sprawy związane z roszczeniami finansowymi dotyczące kwot transferowych związanych ze zmianą barw klubowych przez zawodników rozpoznaje i decyduje Zarząd Polskiego Związku Warcabowego.

§ 11

 1. W przypadku jeśli odwołujący się od orzeczenia z I instancji na najniższym szczeblu nie ma możliwości odwołać się do organu II instancji na szczeblu województwa z powodu braku powołania takiej, powinien odwołać się do organu o szczebel wyżej.